Hasiaci prístroj vodný 9 l (13A)

13 bodov do vernostného systému

Vhodný najmä na hasenie pevných horľavých látok organického pôvodu, ktorých horenie je sprevádzané žeravými uhlíkmi či iskrením (drevo, papier, slama, uhlie, textil a pod.) viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 751 Doprava a platba

54,23 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Vhodný najmä na hasenie pevných horľavých látok organického pôvodu, ktorých horenie je sprevádzané žeravými uhlíkmi či iskrením (drevo, papier, slama, uhlie, textil a pod.) viac

Výrobca: ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. Kód produktu: 751 Doprava a platba

Verzia Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
751 13A - Kód: 01448 Skladom viac ako 5 ks 54,23 €

Hasiaci prístroj vodný 9l. Je určený hlavne na hasenie pevných horľavých látok organického pôvodu, ktorých horenie je sprevádzané žeravými uhlíkmi či iskrením (drevo, papier, slama, uhlie, textil a pod.).

Hasiaci prístroj je vybavený manometrom a súčasťou dodávky je držiak pre jednoduché uchytenie na stenu.


Akýkoľvek hasiaci prístroj bude používaný vo firme, alebo novostavbe RD, objektu, musí byť umiestnený podľa vyhlášky o požiarnej bezpečnosti stavieb a je nutné objednať verziu "S kontrolou".

TECHNICKÉ PARAMETRE:

  • HASIVO: 9l potaš + voda
  • HASIACA SCHOPNOSŤ: 13A
  • VÝTLAČNÝ PLYN: stlačený vzduch
  • TEPLOTNÝ FUNKČNÝ ROZSAH: + 5 ° C do + 60 ° C

POUŽITIE:
V papierenskom a drevárskom priemysle, skladoch pevných horľavých látok, školských budovách, archívoch a pod., Na hasenie horľavých kvapalín rozpustných vo vode (alkoholy, ketóny) sa uplatní najlepšie.

POZOR: Nesmie sa používať na hasenie požiarov elektrických zariadení pod napätím a v ich blízkosti, na hasenie požiarov ľahkých a alkalických kovov a látok, ktoré prudko reagujú s vodou.

Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú vyhlášku Vyhlášku MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov aj vyhlášku č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Ku kontrolám hasiacich prístrojov:

Podľa § 18  odst. 3, bod 8.  vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ,  sa za akcieschopný  považuje hasiaci prístroj u ktorého „od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),“

  Nami dodávané hasiace prístroje sú vždy čerstvo z výroby, takže povinnosť vykonať kontrolu nastáva vždy za viac ako 18 mesiacov.Technický popis

Hasivo: 9l potaš + voda
Hmotnosť prístroja: 16 kg
HasiacA schopnosť: 13A
Výtlačný plyn: stlačený vzduch
Teplotný funkčný rozsah: + 5 ° C do + 60 ° C
Trieda požiaru: A

Info

Traiva recenze

Parametre

Použitie Drevené povrchy, Laminátové povrchy, Plasty