Protipožiarna hasiaca guľa (1,3 kg prášok Furex 770, Fireball)


Kombinácia najjednoduchšieho a najefektívnejšieho automatického hasiaceho zariadenia s ručným hasiacim prístrojom. Automaticky eliminuje požiar už v zárodku, bez nutnosti ručného spustenia. Vhodením do ohňa funguje ako veľmi účinný ručný hasiaci prístroj. viac

Výrobca: Traiva s.r.o Kód produktu: 4736 Doprava a platba Hmotnosť: 1.5 kg

od 18,80 € s DPH

Varianta neexistuje
ks

Kombinácia najjednoduchšieho a najefektívnejšieho automatického hasiaceho zariadenia s ručným hasiacim prístrojom. Automaticky eliminuje požiar už v zárodku, bez nutnosti ručného spustenia. Vhodením do ohňa funguje ako veľmi účinný ručný hasiaci prístroj. viac

Výrobca: Traiva s.r.o Kód produktu: 4736 Doprava a platba Hmotnosť: 1.5 kg

Varianty Dostupnosť Cena s DPH Množstvo (ks)
Protipožiarna hasiaca guľa (1,3 kg prášok Furex 770, Fireball) Firexball, 1 ks, Kód: 14140 Na sklade viac ako 20 ks 18,80 €
Protipožiarna hasiaca guľa (1,3 kg prášok Furex 770, Fireball) Firexball - set 3 ks, Kód: 14141 Na sklade viac ako 20 ks 48,95 €
Protipožiarna hasiaca guľa (1,3 kg prášok Furex 770, Fireball) Firexball - set 12 ks, Kód: 18147 Na sklade viac ako 20 ks 186,89 €

Protipožiarna gula Firexball

s dizajnom firmy Signus Corporation USA je najvyspelejším typom s dvojakým použitím. Jednak ako automatické stabílne hasiace zariadenie (inštaláciou na stojančeku a tiež ako ručný protriedok hasenia (vhodením do ohňa). Pri vzniku požiaru a zahriatí ohňom dôjde aj v miestnostiach bez dozoru osôb k okamihovému rozptylu a automaticky pokryje vrstvou hasiaceho prášku s vysokou účinkom. rovnako ako pri vhodení do ohniska požiaru.

Použitie:

Aktívne: vhodiť hasiacu guľu do ohňa - v prípade spozorovania požiaru vhoďte alebo zakotúľajte guľu do ohňa. Hasiaca guľa sa v ohni aktivuje do 3 sekúnd, vydá hlasný zvukový signál pre upozornenie a hasiaca zmes je rozprášená na požiar. Nie je potrebné byť blízko požiaru ani špeciálne školenia a znalosti.

Pasívne: postaviť na samoaktivačný držiak - jedna z ohromných výhod hasiacej gule je automatická aktivácia hasenia v prípade požiaru, pri ktorom nie je nikto prítomný. Ak je umiestnená na vhodné miesto s vysokým rizikom vzniku požiaru, aktivuje sa hasenie automaticky po dosiahnutí potrebnej teploty a uhasí požiar.

Výhody hasiace gule Firexball:

Jednoduché použitie
Žiadne školenia, žiadne pohyblivé alebo mechanické súčasti.

Kompaktný a ľahký
Priemer gule 147 mm a hmotnosť 1,3 kg sú veľmi kompaktné a ľahko sa skladujú alebo prepravujú

Automatická aktivácia
Firexball sa aktivuje aj v priestore bez osôb. Monitoruje  24 hodín.

Funkcia alarmu
Tesne pred rozptýlením prášku vyžaruje zvuk 120 dBA. Táto hodnota neprekračuje limitné hodnoty stanovené pre fyzikálne látky odborníkmi a je možné použiť pre evakuačné požiarne poplachy.

Zvýšená bezpečnosť pre užívateľov
Na hasenie nie je potrebné približovať sa k základni plameňov. Hodiť guľu z diaľky vie aj dieťa. Nie je potrebné sa približovať k požiaru a riskovať otravu splodinami alebo popálením. Je možné vhodiť aj dverami a oknom. V prípade použitia na rozvinutý požiar významne zníži teplotu a plamene, je potom možné sa priblížiť s ďalšími ručnými hasiacimi prístrojmi.

Falošné poplachy vylúčené
Guľa Firexball sa neaktivuje bez prítomnosti požiaru.

Estetika a možnosti umiestnenia
Výnimočný dizajn sa hodí do každého interiéru a jednoduchá inštalácia na stôl alebo zavesenie na stenu vďaka kovovej opierke

Žiadna údržba
Odporúčaná životnosť produktu je 10 rokov, bez kontrol alebo tlakových skúšok, ktoré u hasiacich prístrojov prevyšujú ich obstarávaciu cenu.

Rešpektuje životné prostredie
Neznečisťuje životné prostredie. Hasivo použité vo Firexball sa skladá z biologicky odbúrateľných hasív.

Bezpečnosť
Pri aktivácii gule nevzniká nebezpečenstvo pre človeka ani okolie.

  • Teplota skladovania: -40 až +85 °C
  • Samovoľné automatické hasenie nastane pokiaľ teplota okolitého prostredia presiahne cca 110 °C, alebo dôjde k styku s plameňom

Hasicí koule Firexball hašení

Inovovaná protipožiarna hasiaca guľa je dodávaná vo vákuovanom obale. V tomto obale môže byť aj inštalovaná, jej reakčná schopnosť tým nie je ovplyvnená. Ďalšou inováciou je lobrázkový aj textový návod v slovenčine aj angličtine priamo na výrobku.
Protipožiarna hasiaca guľa má vo vnútri špeciálneho obalu vysoko účinnú hasiacu práškovú zmes FUREX 770 a zmes na iniciáciu okamihového rozptylu prášku pri zahriatí ohňom. Pri kontakte s otvoreným ohňom sa sama aktivuje, zaznie varovný zvukový signál, ochranný obal gule praskne a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar na ploche s rozlohou 8 – 10 m2. Varovný zvukový signál 120 dB navyše upúta pozornosť okolia. Rozptyl prášku je úplne bezpečný pre okolie aj predmety v ňom.

hasici koule Firexball na stojanku

Protipožiarnu hasiacu guľu je možné umiestniť kdekoľvek, najúčinnejšia je inštalácia nad miesta, kde je zvýšené riziko požiaru. Príkladom môžu byť spotrebiče s otvoreným ohňom, krby, sporáky v kuchyni, kotly v kotolni, miesta kde môže dôjsť k samovznieteniu, technologické procesy s vysokým rizikom požiaru, garáže, sklady, kancelárie, hotelové miestnosti, čerpacie stanice, lode a pod.

Koule hasicí umístění

Výhody: automatické hasenie práškom je veľkou prednosťou výrobku. Možnosť vhodiť guľu do ohniska vznikajúceho požiaru zo vzdialenosti, pri ktorej nedochádza k ohrozeniu teplom alebo dymom, je v mnohých prípadoch veľmi užitočná.

Firexball hasicí koule - ruční hašení

Je overené, že ak bolo automatické hasiace zariadenie použité pri vznikajúcom požiari v prvej etape horenia, požiar bol uhasený max. do 3 sekúnd. Rozptýlený prášok – hasiace médium FUREX 770 – uhasil plamene v okruhu 8 až 10 m2 a nedošlo k rozvinutiu požiaru do druhej etapy horenia ani následnému vznieteniu.

Pokiaľ je protipožiarna hasiaca guľa dobre umiestnená, je vznikajúci požiar automaticky uhasený v zárodku.

Hasicí joule fireball

Pri použití pri rozvinutom požiari (dlhšia doba horenia, zasiahnutá väčšia plocha miestnosti)  hasiaca guľa výrazne zníži teplotu a intenzitu horenia. To je významné pre ďalšie hasenie inými ručnými prístrojmi, evakuáciu osôb aj hasenie po príchode profesionálnych hasičov z hľadiska následných škôd.
Protipožiarna hasiaca guľa zabezpečí uhasenie počiatkov požiaru. Rozloha chráneného miesta je do 8 - 10 m2. Pre väčšie rozlohy je žiaduce použiť viac gulí. Garantovaná použiteľnosť 10 rokov.

Informácie o hasení požiaru nabíjacích batérií nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie.

Balenie obsahuje
• 1 ks (automatický hasiaci prostriedok)
• držiak
• skrutky s hmoždinkami
• návod na použitie


Technický popis

Protipožiarna hasiaca guľa má vo vnútri špeciálneho obalu vysoko účinnú hasiacu práškovu zmes FUREX 770 a zmes pre iniciáciu rovnovážneho rozptylu prášku pri zahriatí ohňom. Pri kontakte s otvoreným ohňom sa guľa sama aktivuje, zaznie varovný zvukový signál, ochranný obal gule praskne a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar na ploche s rozlohou 8 - 10 m2. Varovný zvukový signál 120 dB navyše upúta pozornosť okolia. Rozptyl prášku je úplne bezpečný pre okolie i predmety v ňom.

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky
Kategória: P 1
Registračné číslo: 1395 - P1 - 0703/2013
Hmotnosť hasiace práškovej zmesi: 1,3 kg
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Priemer gule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použiteľnosti a skladovania: -40 ° C do + 85 ° C
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 - 10 m2, oheň v objeme cca 30 - 35 m3
Vplyv pádu z výšky do 2,5 m - bez porušenia funkčnosti