Penové hasiace prístroje obsahujú okrem vody i penidlo, ktoré pri prevzdušnení vytvára penu. Vďaka penidlu dochádza k ľahšiemu zmáčaniu, ale taktiež (2x predevsim cz text) vytvorená pena izoluje horiace látky od vzdušného kyslíka. Predovšetkým sa používa na hasenie horľavých kvapalín. Prístrojom nie je možné hasiť elektrické zariadenia pod napätím, pretože pena je vodivá.