Podlahové značenie vo výrobných priestoroch je jedným zo základných predpísaných predpokladov na bezpečnosť pohybu osôb, vo firme a zachovanie poriadku na pracovisku.