Výstražné bezpečnostné pásky je predpísané použiť všade tam, kde je potrebné označiť prekážku