Overené pomôcky na vyslobodzovanie vozidiel z blata alebo snehu.