Požiarna ochrana - Hasiace prístroje - Prostriedky pre PO

Hasiace prístroje sú jedny z vecných prostriedkov požiarnej ochrany (PO). Slúži predovšetkým na zdolávanie požiarov v počiatočnej fáze rozvoja. Od ich vynájdenie zachránili majetok v hodnote miliárd a státisíce životov. O nepostrádateľnosti hasiaceho prístroja sa ľudia nanešťastie presviedčajú zvyčajne až pri požiari. Naše hasiace prístroje a prostriedky sú vyrábané z najkvalitnejších materiálov a certifikovaných hasiacich látok so zaručenou hasiacou schopnosťou.