Informatívne požiarne tabuľky slúžia na označenie vecných prostriedkov požiarnej ochrany, požiarno bezpečnostných zariadení a smeru k ich umiestneniu. Požiarne bezpečnostné tabuľky musia byť umiestnené na vhodných miestach a musia byť dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné.

Je potrebné vedieť, že všetky prostriedky požiarnej ochrany (hasiace prístroje, hydranty a pod.) musia byť podľa predpisov označené, pokiaľ nie sú priamo viditeľné z únikovej cesty (napr. sú za rohom, vo výklenku, na opačnej strane,). Ak sú prostriedky umiestnené ďalej od hlavného východu alebo schodiska, je potrebné použiť aj navigáciu šipkami.

Značky pre vecné prostriedky požiarnej ochrany, požiarne bezpečnostné zariadenia a smer cesty k nim musí mať obdĺžnikový alebo štvorcový tvar s bielym piktogramom na červenom pozadí. Biely piktogram zaberá najmenej 50% plochy značky.

Záruka 7 rokov
476

Hydrant

Na sklade viac ako 20 ks
od 0,43 €
od 0,36 € bez DPH
Záruka 7 rokov
1670

Hydrant - symbol

Na sklade viac ako 20 ks
0,83 €
0,69 € bez DPH