Výstražné tabuľky a stojany "Pozor mokrá podlaha" alebo "Pozor klzká podlaha" sú dôležitým prvkom bezpečnosti. Ročne sú evidované tisíce vážnych a niekoľko smrteľných úrazov na schodiskách, chodbách v dôsledku klzkých podláh, ktoré ľudia neočakávajú. V miestach, kde sa práve vytiera, vždy použite výstražný stojan, chránite tak ľudí aj seba.