V práškových hasiacich prístrojoch je hasivom špeciálny alebo univerzálny jemný prášok, hnaný plynom. Jedná sa o pomerne veľmi účinné hasivo, ktorého veľkou výhodou je nevodivosť. Preto je s ním možné hasiť aj elektrické zariadenia pod napätím.