V práškových hasiacich prístrojoch je hasivom špeciálny alebo univerzálny jemný prášok, hnaný plynom. Ide o pomerne veľmi účinné hasivo, ktorého veľkou výhodou je nevodivosť. Preto je s ním možné hasiť aj elektrické zariadenia pod napätím. Sú vhodné pre: priemysel, obchod, energetika, banské baníctvo, olejové a plynové kotolne, kancelárie, knižnice, rodinné domy, rekreačné objekty, garáže. Všetky nami dodávané hasiace prístroje spĺňajú európske normy EN 3-7, EN 3-8. EN 3-10 a vyhlásenie o zhode je na stiahnutie u produktov.