Povinná výbava automobilu, výstražné trojúhelníky, reflexné označenie obrysov vozidiel, značky obmezdenia rýchlosti, vesty.
Výstražné dopravné prostriedky a flexibilné stĺpiky k rýchlemu usporiadaniu prekážok na chodníku či chodbe vo výrobnej hale.
Výstražné a ochranné profily na hraniciach rohov, v prevedení fotoluminiscenčnej, žltočiernej a reflexnej žltočiernej.