Tu nájdete vhodné hasiace prístroje na kolaudáciu rodinných domov a garáží (vrátane revíznej správy). Ide o povinnosť majiteľov nových rodinných domov vybaviť objekt práškovým hasiacim prístrojom s minimálnou hasiacou schopnosťou 34A av stavbách a garážach je nutné inštalovať aspoň jeden hasiaci prístroj so schopnosťou 183B. Je možné ho umiestniť do stavieb, do ubytovacích zariadení, garáže.