Prísavky na sklo a zrkadlo, nosiče dosiek.
Sorbenty pre upratovanie kvapalných chemikálií a olejov.
Fotoluminiscenčné pigmenty do vodou riediteľných farieb, epoxidu, latexu.