Zakázková výroba
Stojan - Pozor kluzká podlaha
Všetky bezpečnostné tabuľky a bezpečnostné výrobky ihneď k dodaniu.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

e-safetyshop.eu - Bezpečnostné tabuľky a výrobky pre bezpečnosť

Bezpečnostné tabuľky
a výrobky pre bezpečnosť

Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RÝCHLY NÁKUP
Nakupovanie na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY A VÝROBKY PRE BEZPEČNOSŤ je jednoduché:
Zadajte počet kusov výrobku
a kliknite na tlačidlo "Pridať"
Po ukončení nákupu
kliknite vpravo na "Košík"

Výstražné bezpečnostné tabuľky


Domov > > Výstražné bezpečnostné tabuľky

Bezpečnostné tabuľky výstražné majú upozorňovať na možné riziká bezpečnosti v priestore alebo bezpečnostné riziká zariadenie. Použitie bezpečnostné tabuľky s výstrahou je predpísané mnohými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami. (Napr. nvc 406/2004 Z. z.)

Stáhnout pdf Stiahnutie katalógu - Výstražné tabuľky  Stiahnuť pdf Stiahnutie katalógu - Hliníkové tabuľky < / p>

Subkategória
Výstražné tabuľky - klzký povrch a nerovnosti terénu
Výstražné tabuľky - elektrické napätie
Výstražné bezpečnostné tabuľky pre pracoviská
Výstražné tabuľky chemických a nebezpečných látok
Výstražné tabuľky - nebezpečenstvo požiaru a výbuchu
Bezpečnostné značenie strojov a zariadení
Výstražné tabuľky len so symbolmi
Výstražné tabuľky len s textami
Produkty
1  2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana »
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vozíky
Výstražná bezpečnostná tabuľka
Tieto tabuľky musia byť umiestnené na takých miestach, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu spôsobené prevádzkou manipulačných vozíkov.

Text doplnkové značky tabuľky je možné, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť. Bezpečnostné výstražné tabuľky "POZOR! VOZÍKY" sú určené najmä pre upozornenie
- Na miesta, na ktorých je hustý prevádzku manipulačných vozíkov,
- Na miesta s neočakávaným prevádzkou manipulačných vozíkov,
- Na neprehľadná miesta s prevádzkou manipulačných vozíkov.


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo požiaru
Výstražná bezpečnostná tabuľka. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Tieto tabuľky musia byť umiestnené na miesta, na ktorých hrozí vznik požiaru a varujú tak pred nebezpečenstvom úrazu z tejto príčiny.
Text doplnkové značky tabuľky je potrebné doplniť o údaj akej látke nebezpečenstvo požiaru hrozí je možné ho, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť.


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohyb. záve. predmetu
Výstražná tabuľka s upozornením na zvýšené nebezpečenstvo úrazu. Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Bezpečnostné výstražné tabuľky "NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU PÁDOM alebo pohybu zaveseného PREDMETU" sú určené najmä pre upozornenie na nebezpečný pracovný priestor žeriava manipulatívneho so zavesenými predmetmi.


Bezpečnostné tabuľky - Pozor - Pracovný priestor žeriavu
Výstražná bezpečnostná tabuľka. Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tak, aby včas upozornili na pracovný priestor žeriavu, v ktorom hrozí nebezpečenstvo úrazu spôsobené prevádzkou žeriavu. Tieto tabuľky môžu byť, podľa situácie, vyvesená len na prechodnú dobu. Pominie dôvod ich vyvesenia musí sa odstrániť! Text doplnkové značky tabuľky je možné, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť.

Bezpečnostné výstražné tabuľky "POZOR! PRACOVNÝ PRIESTOR ŽERIAVU" sú určené najmä pre upozornenie na nebezpečné miesta v ktorých dochádza k prevádzke žeriavu.


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
Výstražná bezpečnostná tabuľka. Bezpečnostní značka W0003, ISO 7010-W003
Kde je nutné umiestniť bezpečnostné výstražné tabuľky NEBEZPEČNÉ neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore "?

Tieto tabuľky sa umiestnia na miesta, na ktorých dochádza k nebezpečnému neviditeľnému žiareniu a varujú tak pred nebezpečenstvom vzniku úrazu alebo poškodenia zdravia z tejto príčiny. Text doplnkové značky tabuľky je možné, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť.
Bezpečnostné výstražné tabuľky "NEBEZPEČNÉ neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore" sú určené najmä pre upozornenie na nebezpečné neviditeľné žiarenie napr v laboratóriách, výskumných pracoviskách a na iných pracoviskách, na ktorých sa nebezpečného neviditeľného žiarenia využíva. "


Bezpečnostné tabuľky - Laserové žiarenie
Tabuľka pre pracoviská s lasery. Bezpečnostní značka W0004, ISO 7010-W004
Symbol bezpečnostné tabuľky s textom Priechod zakázaný ".
Vysoko kvalitný tabuľka tlačená UV vytvrdzovanými farbami s vysokou životnosťou aj pri vonkajšom použití. "


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pádu do priehlbiny
Výstražná bezpečnostná tabuľka
Tieto tabuľky musí byť umiestnené tam, kde je nebezpečenstvo pádu do priehlbiny a varujú tak pred nebezpečenstvom úrazu z tejto príčiny. Tieto môžu byť, podľa situácie, vyvesená len na prechodnú dobu. Pominie dôvod ich vyvesenia musí sa odstrániť!


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami
Výstražná bezpečnostná tabuľka. Bezpečnostní značka W016, ISO 7010-W016
Tieto tabuľky musia byť umiestnené na miesta, na ktorých hrozí styk s jedovatými látkami a varujú tak pred nebezpečenstvom úrazu alebo poškodením zdravia z tejto príčiny. Text doplnkové značky tabuľky je možné, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť. Bezpečnostné výstražné značky NEBEZPEČIE KONTAKTE s toxickými látkami" sú určené najmä pre upozornenie
- Na sklady týchto látok,
- Na miesta, kde sa s nimi manipuluje,
- Na miesta, kde sa s nimi pracuje.
"


Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu
Výstražná bezpečnostná tabuľka
Tieto tabuľky musia byť umiestnené na miesta, v ktorých hrozí výbuch a varujú tak pred nebezpečenstvom úrazu z tejto príčiny. Text doplnkové značky tabuľky je potrebné doplniť o údaj o akú vybuchujúce látku ide a je možné ho, podľa konkrétnych podmienok, upraviť (upresniť) alebo zmeniť. Bezpečnostné výstražné tabuľky NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU" sú určené najmä pre upozornenie na pracoviská na ktorých sa vyskytuje výbušné prostredie, napríklad v laboratóriách, chemických prevádzkach, drevospracujúcich prevádzkach, pri výrobe strelného prachu, v prostredí nasýtenom najrôznejšom prachom, napr v mlynoch múky, surovín pre výrobu rôznych chemikálií, uhlie a pod KW: riziko explózie výbuch detonácia
"


Bezpečnostné tabuľky - Pozor systém ... pod napätím
Fólia s bezpečnostným upozornením na napätie, Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostné samolepka pre zariadenia, kde je nutné upozorniť na nebezpečenstvo, že systém je stále pod napätím. Možno objednať aj ako bezpečnostný tabuľku.


Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Tlakové fľaše
Výstražná bezpečnostná tabuľka
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku..


Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny l triedy
Tabuľka triedy horľavosti. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostné tabuľka | samolepka pre označenie horľavín I. triedy, napr benzínu, nitroředidel, benzénu - viď. tabuľky tried horľavín.


Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny ll. triedy
Značenie tabuľkou pre horľaviny II. triedy. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostné tabuľka | samolepka pre II. triedu: horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia od 21 do 55 ° C - podľa tabuľky tried horľavosti.


Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny lll. triedy
Značenie tabuľkou pre horľaviny III. triedy. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostné tabuľka | samolepka pre III triedu-horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia od 55 do 100 ° C. Tabuľky horľavosti.


Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny lV. triedy
Značenie tabuľkou pre horľaviny IV. triedy. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostné tabuľka | samolepka


Bezpečnostné tabuľky - Kontrolované pásmo
Výstražná bezpečnostná tabuľka. Bezpečnostní značka W0003, ISO 7010-W003
Bezpečnostné tabuľka | samolepka. Tieto tabuľky označujú kontrolované pásmo, teda pracoviska či miesta, kde hrozí nebezpečenstvo.


Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezpečné dotýkať sa el. zariadenie
Výstražné označenie el. vedenia, Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostné výstražná tabuľka nebo samolepka k označnie el. vedenie pod napätím. Tabuľka predchádza úrazom dotykom živých častí drôtov vedenia.


Bezpečnostné pokyny ku zváracím robotom
.
Bezpečnostné samolepka


Bezpečnostné tabuľky - Činnosť so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
Tabuľka označujúca manipulácia s horľavinami. Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostné tabuľka | samolepka pre označenie miest, kde sa vykonáva činnosti so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, napr stáčanie horľavých kvapalín. Tabuľky horľavosti ..


Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Pod napätím
Tabuľka upozorňuje na zariadení pod napätím, Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostné tabuľka alebo samolepka. Umiťuje sa na viditeľné miesto, kde upozorňuje na prístroje pod napätím.


 
1  2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupný košík
dokončenie objednávky
Položiek: 0
0.00 €
Nákupní košík
Môj účet - Prihlásenie
Prihlásenie do obchodu
Akčné zľavy
Akčné zľavy
Najlepšie ceny
Výstražný stojan-tabule - Pozor! Klzká podlaha
Bezpečnostné pásky
Bezpečnostné pásky