Zakázková výroba
Stojan - Pozor kluzká podlaha
Všetky bezpečnostné tabuľky a bezpečnostné výrobky ihneď k dodaniu.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

e-safetyshop.eu - Bezpečnostné tabuľky a výrobky pre bezpečnosť

Bezpečnostné tabuľky
a výrobky pre bezpečnosť

Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RÝCHLY NÁKUP
Nakupovanie na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY A VÝROBKY PRE BEZPEČNOSŤ je jednoduché:
Zadajte počet kusov výrobku
a kliknite na tlačidlo "Pridať"
Po ukončení nákupu
kliknite vpravo na "Košík"

Označenie tlakových fliaš


Domov > > Označenie tlakových fliaš

Bezpečnostné tabuľky pre označenie tlakových fliaš v priestoroch budov alebo dopravných prostriedkov musí byť všade tam, kde sa používajú, skladujú alebo prepravujú tlakovej nádoby na dopravu plynu, definované podľa STN 07 8305. Ide o prakticky všetky fľaše v ktorých sa v priemysle dopravujú plyny. Má byť označený druh plynu a max počet skladovaných fliaš. V sklade navyše označenie PRÁZDNEJ-PLNÉ a vždy doplnené tabuľkou " Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom v okruhu ... m (5 m)
Subkategória
Tabuľky s popismi chemických látok
 
Produkty
1  2 Ďalšia strana »
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Tlakové fľaše
Výstražná bezpečnostná tabuľka
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku..


Bezpečnostné tabuľky - plné fľaše
Tabuľka na označenie plných fliaš
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované plné kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš prázdnych a plných a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - prázdne fľaše
Tabuľka na označenie prázdnych fliaš
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované prázdne kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš prázdnych a plných a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Hélium
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s héliom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené héliom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Vzduch
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše so vzduchom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené vzduchom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Oxid uhličitý
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s oxidom uhličitým
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené oxidom uhličitým a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Oxid dusný
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s oxidom dusným
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené oxidom dusným a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Corgon
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s Corgonom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené corgonom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Metán
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s metánom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené metanóm a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Zemný plyn
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše so zemným plynom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené plynom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Kyslík
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s kyslíkom
Tieto tabuľky musí byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Acetylén
označenie tlakových fliaš
Tieto tabuľky musí byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené acetylénom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Tlakové fľaše
Tabuľka na označenie umiestnenie tlakových fliaš
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Dusík
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s dusíkom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené dusíkom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Vodík
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s vodíkom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené vodíkom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Argón
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s argónom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené argónom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Propán-bután
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s propán-butánom
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené propán-butánom a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Zváracia súprava
Tabuľka pre označenie zváracie súpravy
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú uskladnené zváracie súpravy, ich čiastkovým uložením by mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Tlakové fľaše s inertnými plynmi
Tabuľka na označenie tlakovej fľaše s inertnými plynmi
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené inertnými plynmi a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


Bezpečnostné tabuľky - Tlakové fľaše CO2
Tabuľka na označenie tlakové fľaše s CO2
Tieto tabuľky musia byť umiestnené tam, kde sú skladované kovové tlakové fľaše na dopravu plynov, z ktorých aspoň niektoré sú naplnené CO2 a kde hrozí, že by ich čiastkovým uložením mohlo dôjsť k premiešaniu fliaš s rôznym obsahom a tým k nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu s následkom úrazu alebo škody na majetku.


 
1  2 Ďalšia strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupný košík
dokončenie objednávky
Položiek: 0
0.00 €
Nákupní košík
Môj účet - Prihlásenie
Prihlásenie do obchodu
Akčné zľavy
Akčné zľavy
Najlepšie ceny
Výstražný stojan-tabule - Pozor! Klzká podlaha
Bezpečnostné pásky
Bezpečnostné pásky