Zakázková výroba
Stojan - Pozor kluzká podlaha
Všetky bezpečnostné tabuľky a bezpečnostné výrobky ihneď k dodaniu.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava, Česká republika

e-safetyshop.eu - Bezpečnostné tabuľky a výrobky pre bezpečnosť

Bezpečnostné tabuľky
a výrobky pre bezpečnosť

Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RÝCHLY NÁKUP
Nakupovanie na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÉ TABUĽKY A VÝROBKY PRE BEZPEČNOSŤ je jednoduché:
Zadajte počet kusov výrobku
a kliknite na tlačidlo "Pridať"
Po ukončení nákupu
kliknite vpravo na "Košík"

Pokyny na poskytovanie prvej pomoci


Domov > > Pokyny na poskytovanie prvej pomoci

Bezpečnostné tabuľky s pokynmi pre poskytovanie prvej pomoci pomáhajú zvládať stresové situácie spôsobené úrazy v práci, na dovolenke, v reštaurácii, športoviskami, atp. Pomocou jednoduchých a zrozumiteľných inštrukcií sprevádzaných obrázkami navádza, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch ako je krvácanie, popálenie, vdýchnutím toxických látok, pri bezvedomí či úrazu elektrinou. Nové vydanie je vypracovanej odborníkom na bezpečnosť práce a podľa najnovších lekárskych praktík.
Produkty
Karta prvej pomoci - tabuľka s pokynmi ČESKO
Tabuľka s pokynmi prvej pomoci v českom jazyku
Tabuľka s pokynmi prvej pomoci súčasť povinnej výbavy autolekárničiek v ČR od roku 2010.Karta prvej pomoci je Zalaminovaný leták o veľkosti dlane. (180x145mm) Na jej líci je šesť obrázkov ako vystrihnutých z učebnice zdravovedy


Karta prvej pomoci (Karta prvej pomoci) SLOVENSKO
Bezpečnostné tabuľka s pokynmi prvej pomoci
Karta prvej pomoci je povinným vybavením auto lekárničky na Slovensko. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenská republiky musí autolekárnička obsahovať Kartu prvej pomoci.


Prvá pomoc pri bezvedomí
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s pokynmi pre poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí. Pokyny sú prehľadné a poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Popisuje príznaky bezvedomia a zásady poskytovania prvej pomoci. Zásadný je aj správne poskytnutie protišokového opatrenie, ktoré je tu podrobne popísané. Na každej karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri krvácaní
Ako poskytnúť 1.Pomocou - fólia, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri poranení ostrým predmetom je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Popisuje druhy vonkajšieho krvácania, ako spoznať žilové a tepnovej krvácanie a ako poskytnúť prvú pomoc. Na každej karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri otrave CO
Ako poskytnúť 1.Pomocou - fólia, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri otrave oxidom uhoľnatým (CO) je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Popisuje príznaky otravy, ako poskytnúť prvú pomoc a telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri popálení
Ako poskytnúť 1.Pomocou - fólia, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s pokynmi pre poskytnutie prvej pomoci pri popálení alebo obarenia je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Popisuje stupne popálenín a zásady poskytovania prvej pomoci pri ťažkých popáleninách. Zásadný je aj správne poskytnutie protišokového opatrenie, ktoré je tu podrobne popísané. Na každej karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri úraze el. prúdom
Ako poskytnúť 1. Pomoc - fólia, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom sú prehľadné a poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto stresovej situácii. Popisuje príznaky poranenia a ako poskytnúť prvú pomoc. Na každej karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zasiahnutí dráždivými látkami
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí látkami klasifikovanými ako dráždivé. Pokyny sú prehľadné s obrázkami a poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Pokyny obsahujú informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí očí, postriekaniu kože, pri požití alebo vdýchnutí. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zasiahnutí látkami škodlivé pre pľúca
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí látkami, ktoré pri použití môžu poškodiť pľúca (benzín, nafta, petrolej, terpentín, zmesová riedidlá, apod). Pokyny sú prehľadné a poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v danej situácii. Pokyny obsahujú informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí očí, postriekaniu kože, pri požití alebo vdýchnutí. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zasiahnutí látkami vyvolávajúce opuch pľúc
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí látkami, ktoré vyvolávajú opuch (edém) pľúc (chlór. fosgén, sifosgen, oxidy dusíka, apod). Pokyny sú prehľadné a poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v danej situácii. Pokyny obsahujú informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri požití a nadýchaní. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zasiahnutí zdraviu škodlivými látkami
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí látkami klasifikovanými ako zdraviu škodlivé je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Pokyny obsahujú informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí očí, postriekaniu kože, pri požití alebo vdýchnutí. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zasiahnutí žieravými látkami
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s popisuje poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí látkami klasifikovanými ako žieravé je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Pokyny obsahujú informácie ako poskytnúť prvú pomoc pri zasiahnutí očí, postriekaniu kože alebo pri požití. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Prvá pomoc pri zlomeninách
Ako poskytnúť 1.Pomocou - fólia, plast A4
Bezpečnostné tabuľka s pokynmi pre poskytnutie prvej pomoci pri zlomeninách je prehľadná a poskytuje základné a zásadné informácie, ako postupovať v tejto situácii. Popisuje postup znehybnenie dolných aj horných končatín, chrbtice a čo robiť pri otvorenej zlomenine. Na každej karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby.


Všeobecné zásady prvej pomoci pri zasiahnutí chemickými látkami
Ako poskytnúť 1.Pomocou - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostné tabuľka so všeobecnými zásadami prvej pomoci pri zasiahnutí chemickými látkami. Pokyny sú prehľadné a zostavené pre rýchlu orientáciu v texte. Poskytujú základné a zásadné informácie, ako postupovať v danej situácii. Pokyny obsahujú základné pravdila prvej pomoci, čo robiť pri stavoch ohrozujúcich život a aké pomôcky použiť pre účinnú prvú pomoc. Na karte je telefónne číslo rýchlej záchrannej služby a toxikologického informačného strediska.Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupný košík
dokončenie objednávky
Položiek: 0
0.00 €
Nákupní košík
Môj účet - Prihlásenie
Prihlásenie do obchodu
Akčné zľavy
Akčné zľavy
Najlepšie ceny
Výstražný stojan-tabule - Pozor! Klzká podlaha
Bezpečnostné pásky
Bezpečnostné pásky