Značenie strojov podľa ISO 11684. Bezpečnostné samolepky sa používajú pre nalepenie na viditeľné miesto na stroji. Tieto samolepky výrazne zvyšujú bezpečnosť práce.