Práškové hasiace prístroje 2kg sú vhodné predovšetkým ako poistka pre prípad požiaru do nákladných automobilov, možno ich použiť aj v domácnosti, pivniciach alebo na chatách.