Rodinné domy, garáže, ubytovacie zariadenia, firmy, kancelárie, výrobné podniky. Vhodné prístroje na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, horľavých plynov, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televízory a ďalšia elektronika. Nevhodné na: drevo, uhlie, textil. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov.