Rodinné domy, garáže, ubytovacie zariadenia, firmy, kancelárie, výrobné podniky a nákladné automobily. Vhodné prístroje na hasenie: elektrických zariadení pod prúdom, a prakticky väčšiny materiálov. Nevhodné na: drevo (hobliny, prach), tuky. uhlie, textil a materiál, ktorý sa môže rozvíriť. Nevhodný na hasenie veľmi drahých elektronických prístrojov. NESMIE sa použiť na hasenie ľahkých a horľavých alkalických kovov.
 
Nami dodávané hasiace prístroje sú certifikované podľa príslušných predpisov a noriem, najmä EN 3-7, a vyhlásenie o zhode je priložené u každého produktu. Certifikácia tiež potvrdzuje udávaný rating (hasiacu schopnosť). Každý kus kontrolujeme pred expedíciou.