V snehových hasiacich prístrojoch je hasivom oxid uhličitý. Hasivo má po opustení tlakovej nádoby veľmi nízku teplotu - pri ústí hubica asi -30 ° C, preto je nutné hubicu držať len za držadlo. Nie je vhodný pre hasenie pevných látok. Na hasenie je možné využiť nielen sneh, ale aj plyn, ktorý z hubice uniká po vyčerpaní snehu.