Plynový hasiaci prístroj je vhodný na hasenie požiaru v počiatočnej fáze, vo vnútorných i vonkajších prevádzkach. Používa sa pre hasenie elektrických rozvodní, jemnej mechaniky, serverov, elektroniky, archívov a miest, kde sa nachádza väčšie množstvo počítačov. Možno ho použiť aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V.