Šrafované výstražné pásky a ohraničujúce pásky je predpísané použiť všade tam, kde je zle viditeľná prekážka a z hrozí tak nebezpečenstvo úrazu.