Každá stavba by mala byť opatrená bezpečnostným označením. Bezpečnostné bannery s piktogramami a označením stavby sú najlepším riešením. Na zákazku však môžeme vyrobiť rovnaké alebo zákazkové tabule z odolného plastu.