Vyberte kategóriu

Záchranné tabuľky

Záchranné tabuľky bezpečia slúžia na označenie únikových ciest, únikových a núdzových východov, miesta či zariadenia prvej pomoci alebo bezpečnostných zariadení, najmä hlavných uzáverov a ovládačov a smeru k ich umiestneniu. Informatívne tabuľky bezpečných podmienok, možností úniku a bezpečnostných zariadení musia byť umiestnené na vhodných miestach a musia byť dobre viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Smery úniku osôb, únikové a núdzové východy musia byť označené vo všetkých objektoch, kde sa môže vyskytovať verejnosť, alebo osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Toto označenie nemusí byť vykonané v objektoch s východmi do voľného priestoru, ktoré sú zreteľne viditeľné a dostupné z každého miesta.

Značky na označenie únikovej cesty a núdzového východu, alebo miesta prvej pomoci a zariadenia pre privolanie prvej pomoci musí mať obdĺžnikový alebo štvorcový tvar s bielym piktogramom na zelenom pozadí. Biely piktogram zaberá najmenej 50% plochy značky.

Záruka 7 rokov
EXIT - nápis

EXIT - nápis

Na sklade
od 0,30 € bez DPH 0,31 €
od 0,36 € s DPH
Záruka 7 rokov
VÝCHOD

VÝCHOD

Na sklade
od 0,30 € bez DPH 0,31 €
od 0,36 € s DPH
Záruka 7 rokov
Smer k východu

Smer k východu

Na sklade
od 0,26 € bez DPH 0,28 €
od 0,31 € s DPH
Záruka 7 rokov
Úniková cesta

Úniková cesta

Na sklade
od 1,68 € bez DPH
od 2,02 € s DPH
Záruka 7 rokov
1335

Shromaždiště

Na sklade
od 1,73 € bez DPH 1,75 €
od 2,08 € s DPH
Záruka 7 rokov
4689

Núdzové okno

Na sklade
od 1,75 € bez DPH
od 2,10 € s DPH
Záruka 7 rokov
4688

Lékár

Na sklade
od 1,75 € bez DPH
od 2,10 € s DPH
Záruka 7 rokov
2225

Tlačit

Na sklade
od 0,31 € bez DPH
od 0,37 € s DPH
Záruka 7 rokov
2083

Zkratováno

Na sklade
1,55 € bez DPH
1,86 € s DPH
Záruka 7 rokov
1340

Zdravotník

Na sklade
od 2,62 € bez DPH
od 3,14 € s DPH
Záruka 7 rokov
1338

Oční sprcha

Na sklade
od 1,75 € bez DPH
od 2,10 € s DPH
Záruka 7 rokov
1026

Defibrilátor

Na sklade
od 0,63 € bez DPH
od 0,76 € s DPH
Záruka 7 rokov
896

Vypnuto

Na sklade
1,55 € bez DPH
1,86 € s DPH
Záruka 7 rokov
895

Zapnuto

Na sklade
1,55 € bez DPH
1,86 € s DPH