Vyberte kategóriu

Značky upozorňujú na výskyt tlakových fliaš, informujú o ich uloženÍ, maximálnom povolenom množstve, a taktiež aj o druhu plynu, ktorým sú naplnené. Umiestňujú sa na viditeľnom mieste, v priestore uloženia, alebo manipulácie, či podľa potreby. Označenie je predpísané predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.

128

Kyslík

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
129

Acetylén

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
132

Dusík

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
2166

Hélium

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
277

Mix

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
273

Dusík

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
262

Kyslík

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
257

Argon

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
256

Vzduch

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
255

Acetylén

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
133

Vodík

na sklade
od 0,46 €
od 0,38 € bez DPH
131

Argon

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
1036

Co2

na sklade
0,64 €
0,53 € bez DPH
2361

Oxid dusný

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
2359

Vzduch

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
2413

Metan

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH
2412

Corgon

na sklade
od 0,76 €
od 0,63 € bez DPH