Pokiaľ požiarne bezpečnostné riešenie stavby predpisuje značenie únikových ciest fotoluminiscenčnými tabuľkami podľa STN EN ISO 7010, použite únikové tabuľky z tejto kategórie. Pre značenie únikových ciest bez núdzového osvetlenia sú predpísané fotoluminiscenčné tabuľky (svietiace po nasvietení). Tabuľky a samolepiace fólie GlowStar so svietivosťou 150 mcd/m2 (po 10 minútach od nasvietenia) a 800 mcd/m2 po 1 minúte, prekračujú svojou svietivosťou normu 2,5 násobne. Vyrábame tiež fotoluminiscenčné tabuľky so svietivosťou až 2000 mcd/m2 určené najmä pre tunely, lode a vrtné plošiny.