Prehľad bezpečnostných tabuliek a výrobkov pre bezpečnosť SignEU

Bezpečnostné tabuľky - "Vypni v nebezpečenstve"
Samolepiace Tieňovaná páska na schody fotoluminiscenčná
Bezpečnostné tabuľky - Plynová kotolňa nepovolaným vstup zakázan
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezpečné dotýkať sa el. zariade
Bezpečnostné tabuľky - Pred odchodom vypni prúd
Pracuj len v ochranných okuliaroch alebo s tvárovým štítom
Bezpečnostné tabuľky - Používaj ochranné rukavice
Bezpečnostné tabuľky - Používaj chrániče sluchu
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj v ochrannej prilbe
Bezpečnostné tabuľky - Vstup len v ochrannej prilbe
Bezpečnostné tabuľky - Nehas vodou ani penovými prístrojmi
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz manipulácie s el. zariadením
Bezpečnostné tabuľky - Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje
Bezpečnostné tabuľky - Voda nevhodná na pitie
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz spúšťanie motorov v uzatvorenej garáži
Bezpečnostné symbol - Nehas vodou
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo styku s leptavými látkami
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vozíky
Bezpečnostné tabuľky - Pozor - Nebezpečenstvo pádu predmetov
Bezpečnostné tabuľky - Biologické riziko
Bezpečnostné tabuľky - Pozor - Schod
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo požiaru
Bezpečnostné tabuľky - Rizikové pracovisko
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pošmyknutia
Bezpečnostné tabuľky - "Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohyb. záve. predmetu"
Bezpečnostné tabuľky - Pozor - Pracovný priestor žeriavu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
Bezpečnostné tabuľky - Laserové žiarenie
Tabuľky "Únikový východ vpravo"
Tabuľky "Únikový východ vľavo"
Únikové schodisko vpravo dole
Únikové schodisko vľavo dole
Únikové schodisko vpravo hore
Únikové schodisko vľavo hore
Únikový východ (obojstranné použitie)
Tabuľka Únikový východ (nad dvere)
Únikový východ priebežný
Tabuľka Únikový východ - Nápis
Núdzový východ - Nápis
"Tabuľky" EXIT "- nápis"
EXIT - nápis so šípkou
Tiesňové telefónne čísla
Šípka šikmá
Šípka rovná
Prvá pomoc - ošetrovňa
Samolepka na sklo dverí "Tlačiť"
"Samolepka na sklo dverí "Ťahať "
"Samolepiace fólie na podlahu" Smer úniku ""
Tabuľka pre označenie požiarne hadice
Tabuľka pre označenie hasiaceho prístroja
Tabuľka požiarny hlásič
Tabuľka nadpis hlásič požiaru
Tabuľka nadpis hasiaci prístroj
Označenie hydrantu
Šípka k požiarnemu zariadení
Podlahová šípka rovná - fotoluminiscenčnej
Priestorová bezpečnostná tabuľka obojstranná
Samolepiace tieňovaná páska na schody fotoluminiscenčná
Páska fotoluminiscenčná na schodisko, zábradlie, chodby
"Nápis" VÝCHOD ""
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupuj pod zavesené bremeno
Bezpečnostné tabuľky - Kotolňa nepovolaným vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Plynová kotolňa nepovolaným vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky -" Nepovolaným vstup zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky - Nedotýkať sa
Bezpečnostné tabuľky -" Priechod zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupuj opravuje sa
Bezpečnostné tabuľky - Tu Neprechádzaj
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu "
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia, No smoking
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia v celom areáli
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia v celej budove
Bezpečnostné tabuľky-Zákaz fajčenia a manipulácie s plameňom v okruhu .. m od.
Bezpečnostné tabuľky - Tu nefajči, nejedz ani nepi
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia
Zákaz fajčenia v celom objekte
Zákaz fajčenia v celom areáli
Bezpečnostné tabuľky - Pozor hore sa pracuje
Bezpečnostné tabuľky - "Nebezpečenstvo pádu do priehlbiny"
Bezpečnostné tabuľky - Pozor výkop
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo popálenia
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo otravy
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nízky prierez
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezpečné dotýkať sa el. zariadenie
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Klzký povrch
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu
Bezpečnostné tabuľky - Pozor systém ... pod napätím
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Tlakové fľaše
Bezpečnostné tabuľky - Kyslík
Bezpečnostné tabuľky - Acetylén
Bezpečnostné tabuľky - Propán-bután
Bezpečnostné tabuľky - Argón
Bezpečnostné tabuľky - Dusík
Bezpečnostné tabuľky - Vodík
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač žeriavu
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač malý
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver plynu - HUP
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver vody
Výstraha životu nebezpečné približovať sa k el. zariadením - dvojkomb.
Bezpečnostné tabuľky - Pozor - elektrické zariadenie (dvojkombinácie)
Bezpečnostné tabuľky - Pozor elektrické zariadenie (štvorkombinácia)
Hlavný uzáver plynu - Zákaz fajčenia a man. s plameňom
Objekt strážený kamerami so záznamom
Maketa kamery - Atrapa kamery
Označenie regálu č 1
Páska Tieňovaná-čiernožltá bezpečnostné PP
"Vytyčovacia páska s nápisom" Zákaz vstupu "- 250m"
Bezpečnostná páska - vinyl samolepiace
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz manipulácie pri prevádzke
Bezpečnostné tabuľky - Mazanie a čistenie počas prevádzky zakázané
Bezpečnostné tabuľky - Nezapínaj!
Únikový východ bezbarierový - vľavo
Bezpečnostné tabuľka - Nehas vodou ani penovými prístrojmi
Bezpečnostné tabuľky - Max. počet tlak. fliaš, prázdne-plné
Bezpečnostné tabuľky-Zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov
Zákaz parkovania 1. - Bezpečnostné tabuľky
Zákaz parkovania 2. - Bezpečnostné tabuľky
Zákaz parkovania 3. - Bezpečnostné tabuľky
Lekárnička - samolepiace červený kríž
Bezpečnostné symbol - Zákaz fajčenia
Bezpečnostné symbol - Vstup zakázaný
Bezpečnostné symbol - Zákaz vstupu so psom
Bezpečnostné symbol - Zákaz vstupu so zbraňou
Invalid - vozíčkar
Bezpečnostné tabuľky - Dôležité telefónne čísla
Sklad paliet
Sklad náradia
Reklamácia - tabuľky
e-BOZP kompletný systém
Určené na expedíciu - tabuľky
Hotové výrobky - tabuľky
Náhradné diely - tabuľky
WC muži, toalety muži
WC ženy
WC pre invalidov
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 0
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 1
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 2
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 20
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 21
Bezpečnostné tabuľky - Zóna 22
Bezpečnostné symbol - Zákaz používania mobilných telefónov
Bezpečnostné symbol - Nepovolaným vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vozíky - symbol
Bezpečnostné tabuľky - Pád predmetov - symbol
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nebezpečenstvo pádu-symbol
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo požiaru - symbol
Bezpečnostné tabuľky - Pozor jedovaté látky - symbol
Bezpečnostné tabuľky - Pozor el. napätie-symbol
Bezpečnostné tabuľky - Riziko pošmyknutia - symbol
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pádu bremena - symbol
Sklad materiálu
Bezpečnostné tabuľky - Rozvodňa elektrickej energie
Tabuľka Maximálna nosnosť podlahy
Bezpečnostné tabuľky - Ohlasovňa požiaru s textom
Dokumentácia BOZP a PO
Miestnosť pre fajčiarov - tabuľka
Za upratovanie zodpovedá - tabuľka
Mimo prevádzky - tabuľka
Bezpečnostné tabuľka - Čistiace prostriedky
Šatňa upratovanie - tabuľka
Udržuj poriadok a čistotu - tabuľka
Bezpečnostné tabuľky Oxid uhličitý
Šatňa ženy - tabuľka - DOPREDAJ
Bezpečnostné tabuľka - Práčovňa
WC pre invalidov - tabuľka pozdĺžna
Kancelária - tabuľka - DOPREDAJ
Bezpečnostné tabuľka - Vrátnica
Šatňa muži - tabuľka - DOPREDAJ
WC muži - tabuľka
Bezpečnostné tabuľka - Kuchyňa
WC ženy - tabuľka
Vedúci - tabuľka
Bezpečnostné tabuľky Acetylén
Bezpečnostné tabuľky Vzduch
Bezpečnostné tabuľky Argon
Bezpečnostné tabuľka - Laboratórium
Garáž - tabuľka
Otvorené - tabuľka - DOPREDAJ
Bezpečnostné tabuľka - Strojovňa
Bezpečnostné tabuľky Kyslík
Archív - tabuľka - DOPREDAJ
Zatvorené - tabuľka - DOPREDAJ
Office - tabuľka
Majstri - tabuľka
Kotolňa - tabuľka
Bezpečnostné tabuľka - Suroviny
Bezpečnostné tabuľka - Sklep
Označenie na dvere SEM
Bezpečnostné tabuľky Dusík
Dielňa - tabuľka - DOPREDAJ
WC - tabuľka označenie toalety
Označenie na dvere TAM
Bezpečnostné tabuľky Mix
Zatvárajte dvere - tabuľka
Informácie - tabuľka - symbol
Telefón - tabuľka - symbol
Internet - tabuľka - symbol
Restaurant - tabuľka - symbol
Šípka - tabuľka symbol
Šípka dole - tabuľka - symbol
WC Muži i Dámy - tabuľka
Otvorené - tabuľka
Zatvorené - tabuľka
Reštaurácia - tabuľka
Recepcia - tabuľka
Telefón - tabuľka
Internet - tabuľka
Informácie - tabuľka
Únikový výcho vľavo
Únikový východ vpravo
Únikové východ (nad dvere)
Únikový východ priebežný
Silikónový lepidlo pre lepenie tabuliek
Kalené špeciálne oceľové klince
"Špeciálne hmoždinky a skrutky" Antitheft ""
Akrylová obojstranná lepiaca páska PE
Únikový východ bezbarierový - vpravo
Bezpečnostná páska - Tieňovaná High quality
Pištoľový dávkovač
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Tlakové fľaše
Požiarny rebrík
Požiarny výťah
Kľúč k únikovému východu
WC Muži - tabuľka
WC Ženy - tabuľka
Bezpečnostné tabuľky - Prenosný hasiaci prístroj
Bezpečnostné tabuľky - Hydrant - suchovod
Bezpečnostné tabuľky - Pozor elektrické zariadenie
Únikový východ vľavo
Únikový východ vpravo
Únikový východ (nad dvere)
Lak v spreji
Lak v plechovke
Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny l triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny ll. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny lll. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľaviny lV. triedy
Preprava detí - Bezpečnostné tabuľka
Sprievodca BOZP a PO
ORGANIZER BOZP a PO
Bezpečná škôlka
Postroje WINDOW CLEAN Protector set
Poistka na okno
Kniha školenie
Bezpečnostné tabuľky - Kontrolované pásmo
Bezpečnostné tabuľky - Pozor manipulácia s hydraulickým nakladačom
Bezpečnostné tabuľky - Oxidujúce látky
Bezpečnostné tabuľky - Pozor rotujúce časti
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vlhká podlaha
Protišmykové pásky PERMAFIX STANDARD - 1 balenie = 6 ks
Protišmykové pásky GLOWFIX - 1 balenie = 6 ks
Bezbariérový prístup
Bezpečnostné pokyny ku zváracím robotom
Bezpečnostné tabuľky - Pracovať na stroji smie len jeden pracovník
Bezpečnostné tabuľky - Nepoužívajte výťah v prípade požiaru
Obchodné oddelenie - tabuľka
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne vetranie s textom
Bezpečnostné tabuľky - Sklad technických plynov
Bezpečnostné tabuľky - Zváracia súprava
Šípky pre automaticky otvárajúce sa dvere
Bezpečnostné tabuľky - Tlakové fľaše CO2
Bezpečnostné tabuľky - Tlakové fľaše s inertnými plynmi
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz používania klaksónu, používajte zvonček
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu deťom do 10-tich rokov
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu s kolesami
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz výskytu otvoreného ohňa
Karabína oceľová
Karabína oceľová skrutkovacie zámok
Karabína oceľová TWIST LOCK
Karabína oceľová
Karabína oceľová
Karabína oceľová háková
popruhový slučka DYNEEMA
popruhový slučka Polyamid
Bezpečnostný nosný postroj Basic
Zachycovací bezpečnostný postroj LX1
Zachycovací bezpečnostný postroj LX2
Samolepiace fólie čierna silueta dravca č.1
Bezpečnostné tabuľky - Činnosť so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
Bezpečnostné tabuľky - Neotváraj za chodu
Obmedzenie rýchlosti 5 km - Bezpečnostné tabuľka
Obmedzenie rýchlosti 20 km - Bezpečnostné tabuľka
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Pod napätím
Priestor pre viazacie prostriedky
Bezpečnostné tabuľky - Priestor vyhradený pre fajčenie
Sklad náhradných dielov
Vstup len pre peších
Bezpečnostné tabuľka - Vyhradené parkovanie
Výstraha - životu nebezpečné približovať sa k elektrickým zariadeniam!
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz parkovania
Bezpečnostné tabuľky-Zákaz vstupu osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom ...
Ochranná bezpečnostná Prilba Vertex Best
Bezpečnostné tabuľky - Spotrebič povolený, za bezpečnú prevádzku zodpovedá
Samostatný tlmič pádu k postroji
Tlmič pádu sa spojovacím lanom
Tlmič pádu s nastavovacím lanom
Tlmič pádu s dvoma spojovacími lanami
Tlmič pádu s dvoma nastavovacími lanami
Tlmič pádu s popruhom
Tlmič pádu s dvoma popruhmi
"Tlmič pádu" Double "s dvoma spojovacími lanami"
Hláste sa u vedúceho prevádzky
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo udusenia z nedostatku kyslíka
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo úrazu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu plynu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu plynu pri styku ventilu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo! Výbušné prostredie
Nosnosť žeriavu 2000 kg
Bezpečnostné tabuľky - Pozor žeriavy s elektromagnety a vákuovým zariadením
Bezpečnostné tabuľky - Pozor motorový vozík
Bezpečnostné tabuľky-Pracuj len v ochr. okuliaroch, používaj chrániče sluchu
Bezpečnostné tabuľky - Súkromný pozemok, vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Vodné zdroj, nepovolaným vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz táborenie a zakladanie ohňa
Bezpečnostné samolepky - C - žieravý
Bezpečnostné samolepky - E - výbušný
Bezpečnostné samolepky - F - veľmi horľavý
Bezpečnostné samolepky - F + - mimoriadne horľavý
Bezpečnostné samolepky - N - nebezpečný pre životné prostredie
Bezpečnostné samolepky - O - oxidujúce
Bezpečnostné samolepky - T - toxický
Bezpečnostné samolepky - T + - vysoko toxický
Bezpečnostné samolepky - Xi - dráždivý
Bezpečnostné samolepky - Xn - zdraviu škodlivý
Ohlasovňa požiaru
Tabuľka Smer k východu
Bezpečnostné tabuľky - Hydrant s textom
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne hadice
Bezpečnostné tabuľky - Hasiaci prístroj
Bezpečnostné tabuľky - Hydrant
Drevená závesná lekárnička DL 460
VL-Výbava lekárničky - stolárna a obrábacie dielňa
Teflónová chňapka pre kuchára-profi
Nepoužívať výťah v prípade požiaru
Bezpečnostné tabuľky - Nepoužívať výťah v prípade požiaru
BP s vozíkmi v skladových a distribučných systémoch
Technológia oblúkového zvárania
Ako poskytnúť prvú pomoc 2.
BP pri stavebnej činnosti na vozovkách za prevádzky
BP pri prevádzke mobilných žeriavov nad 20t
BP - pri prevádzke mobilných žeriavov do 20t
BP v automatizovaných prevádzkach
BP s ručne vedenými manipulačnými vozíky
BP s elektrickým ručným náradím
BP pri prevádzke manipulačných vozíkov
Hasiace prístroje: druhy a ich použitie
BP pri ukladaní pažiacich boxov vo výkope
Preprava kusového tovaru podľa ADR
Požiarna ochrana - hydranty
BP - s traktorom
Ovládanie a údržba nákladného automobilu
Ergonómia pracovného miesta s osobným počítačom
Ako poskytnúť prvú pomoc 1.
BP pri činnostiach spojených s použitím pojazdných zdvíhacích prac. plošín
Prevencia závažných priemyselných havárií
BP s ručnou motorovou reťazovou pílou pri ťažbe a manip. drevo
Požiarno bezpečnostné riešenia stavieb
Práca so stavebnými a zemnými strojmi - vykonávanie servisných prác
Identifikácia nebezpečenstiev a prevencie rizík v zlievarenstve a kovopriemysle
Práca so stavebnými a zemnými strojmi. Výkopové práce, ukladanie potrubia
BP pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Prevencia rizík pri zváraní kovov
BP s ruč.motor.řetěz. pílou pri vyvetvovanie strom. porastov z prac. plošiny
BOZP pri práci sa stavieb. a zem. strojmi - kolesový nakladač II.
BP pri prevádzke žeriavov a manipuláciách s bremenami
OOPP - ochrana rúk
Bezpečnosť práce pri zváraní kovov
Práca so stavebnými a zemnými strojmi - Kolesové nakladače I.
Stáčanie pohonných hmôt
BOZP pri práci so stavebnými a zemnými strojmi - pásový dozér
Práca s hydraulickou rukou
Denník kontrol BOZP
Denník zdvíhacieho zariadenia
Kniha úrazov pre školy
Požiarna kniha
Prevádzkový denník kotolne
Zápisník bezpečnosti práce A6
Zápisník bezpečnosti práce pre študentov s odbornou praxou A6
Praktická lekárnička v plechovej dóze
Pracovný polohovací pásy-PROFI SITG
Pracovný polohovací pásy-PBS 10
Pracovný polohovací pásy-PBS 20
Zaisťovacie systémy - LANOKSTOPS
Stavebný denník - nepropisovací
Stavebný denník - samoprepisovací
Kniha príchodov a odchodov A4 (blok 32 listov) OP 269
Prevádzkový denník stroja A4 22 l
Prevádzkový denník plynovej kotolne, A4
Kniha jázd osobným firemným vozidlom
Zborník formulárov pre stavby
Zápisník bezpečnosti práce zamestnanca A5
Bezpečnostné tabuľky - Pozor úzky prierez
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač výťahu, vypni v nebezpečenstve
Bezpečnostné tabuľky - Len tu pracuj!
Bezpečnostné tabuľky - Opravuj - čisti nastavujte len zaistený stroj v pokoji
Zaisťovacie systémy - ANACONDAST
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo úrazu pri snehu a poľadovici
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nízke dvere
Zaisťovacie systémy - STOPFORT KM
hydrogélové náplasť na spáleniny
Bezpečnostné tabuľka -" Zákaz vstupu na stavenisko "
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu stojanové vŕtačky
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zváranie oblúkom
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zváranie plameňom
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ručného elektrického náradia
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ručného náradia
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu stojanové brúsky
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu pákových nožníc (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ohýbačky (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu benzínové spájkovačky
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu rovnačky (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu tabuľových nožníc (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zakružovačky (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre prácu na rebríku
Bezpečnostné pokyny pre nabíjanie akumulátorov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu obrábacie linky (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu sústruhu - kovo
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu vodorovné frézky - kovo
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zvislé frézky - kovo
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu stolové kotúčové píly (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu vodorovné vyvrtávačky (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu pásové brúsky (drevo)
BP pre obsluhu frikčné píly-ručné brúsky-rozbrusovačky (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu vodorovné frézky - hobľovky (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu kotúčové píly (kovo)
Tablet GoClever I71
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu v topánkach
Bezpečnostné tabuľky-Zákaz vstupu v topánkach bez návlekov
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fotografovania
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu v lyžiarskych topánkach
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu v plavkách
Bezpečnostné tabuľky - plné fľaše
Bezpečnostné tabuľky - prázdne fľaše
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu prachu
Bezpečnostné tabuľky - Ex, Nebezpečenstvo výbuchu - zóna 2
Bezpečnostné symbol - Zákaz man. s plameňom
Výstraha, životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!
Bezpečnostné symbol - Pozor vozíky
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu rámové píly (kovo)
Hliníkové tabuľky: Únikový východ vpravo
Hliníkové tabuľky: Únikový východ vľavo
Hliníkové tabuľky: Únikové schodisko vpravo dole
Hliníkové tabuľky: Únikové schodisko vľavo dole
Hliníkové tabuľky: Únikové schodisko vpravo hore
Hliníkové tabuľky: Únikové schodisko vľavo hore
Hliníkové tabuľky: Únikový východ priebežný
Zachycovací bezpečnostný postroj LX3
Zachycovací bezpečnostný postroj LX4
Bezpečnostný nosný postroj PROFI
DROGTEST - Rýchly test na 5 druhov drog
Udržujte na zariadení poriadok a čistotu
BR3 - Ľadvinka prvej pomoci - lekárnička
BR2 - Taška prvej pomoci - lekárnička
Batoh prvej pomoci BR1
Evakuačný výťah-bezpečnostné značenie
Lekárnička II samolepiace
Akrylový priehľadný sprej - protišmykový nástrek
Protišmykový podlahový náter alkyd
Priehľadný protišmykový prostriedok ANTISLIP
Hlavný uzáver plynu - Regulátor
Výstražný trojuholník
Výstražná reflexná vesta
Montážne Lampa 12V do auta
Bezpečnostné tabuľky - Neionizujúce žiarenie
Bezpečnostné tabuľka - Vstup len s vestou
Napätie 230V
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne dvere, zatvárajte
Pozor! Silné magnetické pole žeriavov-zákaz vstupu s kardiostimulátorom
Tento výťah neslúži na evakuáciu osôb
Bezpečnostné tabuľky - Tento výťah neslúži na evakuáciu osôb
Bezpečnostné tabuľka - Zákaz vstupu s kardiostimulátorom
Tabuľka "Pozor pes" - Zlatý retriever
Zákazková tabuľka "Pozor pes"
Reflexné červeno-biela samolepiaca fólia TR.1
Výstražní páska OUT-TAPE 200m x 70mm
Tabuľka "Pozor pes" - Yorkshirský teriér
Tabuľka "Pozor pes" - Nemecký ovčiak
Tabuľka "Pozor pes" - Pudel Biely
Tabuľka "Pozor pes" - Mastif
Tabuľka "Pozor pes" - Cane - corso
Tabuľka "Pozor pes" - Mops - puppy
Tabuľka "Pozor pes " - Boxer
Tabuľka "Pozor pes" - Staford
Univerzálny prepravný vak na postroje
Transportný vak na lano k postroji
Štandartný batoh na postroje
Špeciálny batoh na postroje
Prilba CENTURION 1125
Prilba Mouse Work pre výškové práce
zlaňovacie rukavice ALEX - koža / kevlar
Tabuľka "Pozor pes" - Kokeršpaniel
Tabuľka "Pozor pes" - Írsky seter
Tabuľka "Pozor pes" - Sibírsky hasky
Tabuľka "Pozor pes" - Nemecký ovčiak (hlava)
Bezpečnostné tabuľky - Priechod vrátami zakázaný
Tabuľka "Pozor pes" - Jazvečík
Tabuľka "Pozor pes" - Baset
Tabuľka "Pozor pes" - Kólia
Tabuľka "Pozor pes" - Bernardín
Tabuľka "Pozor pes" - Argentínska doga
Tabuľka "Pozor pes" - Rotvajler
Tabuľka "Pozor pes" - Čínsky naháč
Tabuľka "Pozor pes" - Francúzsky buldoček
Tabuľka "Pozor pes" - Nemecká doga
Bezpečnostné tabuľky - MIMO PREVÁDZKY
Alkoholtester Evolve Next
Tabuľka "Pozor pes " - Dalmatín
Tabuľka "Pozor pes" - Bernský salašnícky pes
Tabuľka "Pozor pes" - Ridgeback
Pružný záves na naradia 1,5 kg
Základné školenie BOZP a PO v HD rozlíšení
Tabuľka "Pozor pes" - Foxteriér
Hliníkové tabuľky: Únikový východ (nad dvere)
Tabuľka "Pozor pes" - Čierny bradáč
Fotoelektronický detektor dymu HOME
Tabuľka Kľúč k požiarnym zariadeniam
Práškový hasiaci prístroj do auta 1kg (5A/21B/C)
02.Práškový hasiaci prístroj 2kg (13A/89B/C)
Práškový hasiaci prístroj 6kg (34A/233B/C)
Snehový hasiaci prístroj 5 kg
Penový hasiaci prístroj 9 l (8A/113B/C)
Vodné hasiaci prístroj 9l (13A)
Snehový hasiaci prístroj 2 kg 21B / C
Protišmykové pásky farebné PERMAFIX STANDARD
Protišmyková páska na schody šedá PERMAFIX STANDARD
Závesná plechová lekárnička bez vybavenia II.
Požiarne skriňa na 6kg hasiaci prístroj
Bezpečnostné chrániče rohov
Zarážka dverí
Bezpečnostné multizámek
Bezpečnostné záslepky do elektrickej zásuvky
Bezpečnostné tabuľky - (Hlavný) smerová šípka k uzáveru
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Uzemnené
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Spätný prúd
Bezpečnostné tabuľky - Vysoké napätie, životu nebezpečné!
Únikový rebrík - smer vľavo
Únikový rebrík - smer vpravo
Stanovište so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom (štvorkombinácia)
Prvá pomoc pri úraze elektrinou
Detektor - hlásič plynov a LPG
Hlásič a detektor oxidu uhoľnatého (CO) CARBON
Výstražný stojan-tabule - Pozor! Klzká podlaha
Tabuľka s výstrahou - Pozor, na zariadení sa pracuje
Bezpečnostné oceľové kotviace zariadenie
Manipulačná prísavka VARANGLE-T
Manipulačná prísavka Aldu
Výstredníkový nosič dosiek
Hasiaci prístroj 6kg práškový (34A/183B/C)
Závesná lekárnička DL 200 bez vybavenia
VL - 150 Pre školy v prírode, zotavovacie podujatia a tábory
Respirátor 3M 8835 LM
Respirátor 3M 9312 LM
Respirátor 3M 9322 LM
Respirátor 3M 9332 LM
Karta prvej pomoci (Karta prvej pomoci) SLOVENSKO
Nevstupuj pod zdvihnutá bremená - symbol
Bezpečnostné symbol - Zákaz vstupu so zmrzlinou
Bezpečnostné symbol - Zákaz vjazdu na kolieskových korčuliach
Bezpečnostné symbol - Zákaz vstupu s kolesami
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu so psami
Bezpečnostné ochranná prilba
Bezpečnostné tabuľka - Prevádzková doba
Lekárnička Alu-Viva so zásuvkami
Lekárnička Alu-Viva s poličkami
Kozmetický kufrík
Svietiace Fólia A5 - NOVINKA. Zábavné a bezpečnostné osvetlenie
Solárne LED svetlo na kľúče
Bezpečnostné tabuľky - Neparkujte vjazd 1.
Bezpečnostné tabuľky - Neparkujte! Vjazd
Čelovka - 7 LED diód
Označenie kamiónov tabuľkou A
Požiarne krabička na kľúč
Fajčenie povolené - fajčenie vážne škodí vám ...
Fajčenie zakázané
Stavebne oddelené priestory pre fajčiarov a nefajčiarov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu hobľovky (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu pásové píly (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu hydraulického lisu (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ohraňovacieho lisu (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu páliaceho stroja - pantografu
Samolepiace fólie silueta dravca č.2
Samolepiace fólie silueta dravca č.3
Samolepiace fólie silueta dravca č.4
Samolepiace fólie silueta dravca č.5
Bezpečnostné zastavovacie terčík pre škôlky
Bezpečnostné tabuľky - Používaj ochrannú obuv
Bezpečnostné tabuľky - Používaj ochranný odev
Tabuľky - Triedený odpad - Papier
Tabuľky - Triedený odpad - Plasty
Tabuľky - Triedený odpad - Bio odpad
Tabuľky - Triedený odpad - Sklo
Tabuľky - Triedený odpad - Recyklovateľné plasty
Tabuľky - Triedený odpad - Zmiešaný odpad
Bezpečnostné tabuľky s upozornením - Priechod zakázaný
Tabuľky s upozornením - Vstup zakázaný
Tabuľky s upozornením - Vstup len pre zamestnancov
Tabuľky s upozornením - Vstup povolený len v sprievode zodpovednej osoby
Tabuľky s upozornením - Vlastný text
Tabuľky s upozornením - Zvýšené nebezpečenstvo úrazu
Tabuľky s upozornením - Vlastný text
Tabuľky s upozornením - Priestor je chránený alarmom
Bezpečnostné tabuľky s upozornením - Vlastný text
Tabuľky s upozornením - Schod
Tabuľky s upozornením - "Prebieha oprava a údržba"
Tabuľky s upozornením - Dbajte na zvýšenú opatrnosť
Bezpečnostné tabuľka svetelná A6
Bezpečnostné tabuľka svetelná HiGlow A6
Fotoluminiscenčná tabuľka A4
Fotolumimiscenčný pásik
Detská výstražná vesta
ALU kufrík s výbavou STANDARD
ALU kufrík s výbavou PROFI
ALU lekárnička s výbavou STANDARD
ALU lekárnička s výbavou PROFI
ALU lekárnička - zásuvková s výbavou STANDARD
ALU lekárnička - zásuvková s výbavou PROFI
Karta prvej pomoci - tabuľka s pokynmi ČESKO
06.Práškový hasiaci prístroj 6kg s kontrolou (34A/183B/C)
Práškový hasiaci prístroj 6kg s kontrolou (34A/233B/C)
Penový hasiaci prístroj 9 l KT (8A/113B/C)
Vodné hasiaci prístroj 9l KT (13A)
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne poplachové smernice
Hasiace prístroje-požiarna ochrana
Ochranné prilby - práce vo výškach
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Voda
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Plyn
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Para
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Vzduch
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Horľavé a nehorľavé tekutiny
Bezpečnostné tabuľky - značenie potrubí - Kyseliny a zásady
Bezpečnostné tabuľka - Pozor! Zbytkový náboj
Bezpečnostné tabuľky - Pozor skratované
Bezpečnostné tabuľka - Zapnuté
Bezpečnostné tabuľka - Vypnuté
Bezpečnostné tabuľky - Napätie ....... V
Bezpečnostné tabuľky - Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriavu
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Pod napätím aj pri vypnutom vypínači
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Okolie len čiastočne izolované
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 3 x 500 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätí 3 x 400/230 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 3 x 380/220 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 3 x 120 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Napätie ........ V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor kábel vysokého napätia životu nebezpečné
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač výťahu
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný istič
Bezpečnostné tabuľky Hlavný vyp. el. rozvádzače pripojený náhradný zdroj
Bezpečnostné tabuľky - Pozor elektroinštalačný kanál životu nebezpečné
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Poistky pred vypínačom
Bezpečnostný zámok na bicykel
Bezpečnostný zámok na motorku
Práškový hasiaci prístroj do auta 1kg
Bezpečnostné pokyny pre pracovné jamy
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj v ochrannej maske
Bezpečnostné tabuľky - Používaj respirátor proti prachu
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj len zaistený výstrojou na upútanie
Bezpečnostné tabuľky - "Používaj ochranné pracovné pomôcky "
Bezpečnostné tabuľky - Pred výstupom na žeriav vypni hlavný trolej
Bezpečnostné tabuľky - Pred vstupom vypni vypínač v kabíne žeriavu
Bezpečnostné tabuľky - Pred prácou uzemni!
Bezpečnostné tabuľky - Chodci prejdite na protiľahlej chodník
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj v ochranných okuliaroch
Bezpečnostné tabuľky - Za prevádzky vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupuj do pracovného priestoru stroja
Bezpečnostné tabuľka - Jazda osôb nákladným výťahom prísne zakázaná
Bezpečnostné tabuľky - zákaz vjazdu motorových vozíkov
Bezpečnostné tabuľky - zákaz prevádzky vozíkov
Bezpečnostné tabuľka - Zákaz vstupu do zásobníka
Bezpečnostné tabuľky - Výstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľka - Zákaz vstupu prejdite na vedľajšej chodník
Autolekárnička v kortexovém obale
Bezpečnostné tabuľky - Strážené kamerami so záznamom
Plyn - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Sklad horľavín
Sklad materiálu
Vzduch - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Voda - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Para - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Acetylén - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Benzín - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
CO2 - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Dusík - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Horľavá tekutina - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Horľavé plyny - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Kyselina - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Nafta - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Nehorľavá tekutina - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Kyslík - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Zemný plyn - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí
Váš opis - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí - Fialová
Váš opis - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí - Žltá
Váš opis - bezpečnostná tabuľka - značenie potrubí - Hnedá
Vstup len v ochrannej prilbe - Vstup len s ochrannými okuliarmi
Vstup len s použitím - Ochranné prilby, ochrany zraku, ochranu sluchu
Pozor! Prevádzka žeriavov - Vstup len v ochrannej prilbe
"Nebezpečenstvo úrazu -" Pri práci používaj ochranné okuliare "
"Nebezpečenstvo úrazu -" Používaj ochranné rukavice "
Nebezpečenstvo úrazu - Používaj ochrannú zásteru
Nebezpečenstvo úrazu - Zaisti fľaše na plyn proti pádu
Nebezpečenstvo úrazu - Pred prácou skontroluj:
Bezpečnostné tabuľky - Vstup len s ochrannými okuliarmi
Bezpečnostné tabuľky - Pred odchodom zhasni svetla a vypni spotrebiče
Bezpečnostné tabuľka - Archív
Bezpečnostné tabuľka - Sklad
Bezpečnostné tabuľka - Kotolňa
Bezpečnostné tabuľka - Dielňa
Autolekárnička v plastovom obale
Sklad horľavých kvapalín
Bezpečnostné tabuľky - Požiarna náradie s textom
Vyhradené parkovanie - Vyhradené pre zákazníkov
Vyhradené parkovanie - Vyhradené pre zamestnancov
Vyhradené parkovanie - Vedenie spoločnosti
Obmedzenie rýchlosti 10 km - Bezpečnostné tabuľka
Obmedzenie rýchlosti 15 km - Bezpečnostné tabuľka
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu motorového vysokozdvižného vozíka
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ručných paletovacích vozíkov
Kompresor do auta na 12V 250 psi
Chodník sa v zime neudržiava! Vstup na vlastné nebezpečenstvo!
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu hydraulických nožníc (tvárnenie)
Zákaz parkovania 4. - Bezpečnostné tabuľky
Sada na lepenie pneu MAXI
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu tlakových fliaš na dopravu plynov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu obrážačky (kovo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zvislé frézky (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre vykonávanie výkopových prác
Bezpečnostné pokyny pre vykonávanie debnenie
Bezpečnostné pokyny pre používanie sprejov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu sušiace a vypaľovacie pece
Bezpečnostné pokyny pre manipuláciu s horľavými kvapalinami
Zákaz predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov
Zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu automobilového zdviháka
Bezpečnostné samolepka na auto - chránené satelitnou technikou
Bezpečnostné samolepka na auto - chránené pripojením na satelit
Bezpečnostné samolepka na auto - chránené proti krádeži
Objekt elektronicky monitorovaný a chránený
Objekt elektronicky chránený
Objekt elektronicky strážený
Test na drogy - metamfetamínu
Test na drogy - Morfín - Opiáty
Test na drogy - Marihuana (THC)
Respirátor SPIREX 256-08
STOP - Bezpečnostné tabuľka
LPG - Bezpečnostné tabuľka
Defibrilátor - bezpečnostná tabuľka
Zdravotnícke nosidlá - bezpečnostné tabuľky
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu pásové píly (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu rámové píly (drevo)
Značkovací vozík a spreje pre podlahové značenie
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu páračky káblov
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu drvičky káblov
Asistent pre bezpečné parkovanie
Bezpečnostné tabuľky Co2
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu na stavenisko "
WC - tabuľka - DOPREDAJ
WC muži - tabuľka - DOPREDAJ
WC Ženy + prebaľovací pult
Chodník sa v zime neudržiava! Prejdite na druhý chodník!
Šípka na schody fotoluminiscenčnej
Bezpečnostné svetlo na ceste
Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
Periodická tabuľka prvkov
Elektronický zvonček na dvere
Prísavka jednoručka žltá
Manipulačná prísavka jednoručka hliníková
Teleskopický magnetický zmeták
Maximálna výška vozidla - Bezpečnostné tabuľka
Čelná brúska
Hrubá prípravovňa hydiny - tabuľka HACCP
Príkaz čítaj návod na obsluhu
Tabuľka pod kľučku dverí - Ťahať - Vľavo
Tabuľka pod kľučku dverí - Ťahať - Vpravo
Tabuľka pod kľučku dverí - Tlačiť - Vľavo
Tabuľka pod kľučku dverí - Tlačiť - Vpravo
Brúska dvojkotúčová
Bezpečnostné označenie podlažie - poschodie
Čistá prípravovňa hydiny - tabuľka HACCP
Ručné a strojné umývanie riadu - tabuľka HACCP
Čistá prípravovňa ovocia - tabuľka HACCP
Hrubá prípravovňa ovocia - tabuľka HACCP
Čistá prípravovňa zeleniny - tabuľka HACCP
Hrubá prípravovňa zeleniny - tabuľka HACCP
Sklad odpadu - tabuľka HACCP
vytĺkanie vajec - tabuľka HACCP
Sklad pokrmov studenej kuchyne chladiaci - tabuľka HACCP
Sklad vajec chladiaci - tabuľka HACCP
Sklad suchý - tabuľka HACCP
Sklad hydiny chladiaci - tabuľka HACCP
Sklad mäsa chladiaci - tabuľka HACCP
Sklad zeleniny a ovocia chladiace - tabuľka HACCP
Čista prípravovňa mäsa - tabuľka HACCP
Sklad zemiakov a koreňovej zeleniny - tabuľka HACCP
Sklad surovín marazící - tabuľka HACCP
Sklad údenín chladiaci - tabuľka HACCP
Sklad mliečnych výrobkov chladiaci - tabuľka HACCP
Studená kuchyňa - tabuľka HACCP
Teplá kuchyňa - tabuľka HACCP
Hrubá prípravovňa mäsa - tabuľka HACCP
Sklad cukrárskych výrobkov chladiaci - HACCP
Brúska kotúčových píl
Brúska na nože
Brúska pásových píl
Valcová brúska
Čapovacia frézka
Modelárska frézka FMA-U
Naťahovacie frézka - Hrúbkovače
Spodná frézka
Porovnávacie frézka
Frikčné píla
Okružná píla
Pásová píla
Skracovacie píla
Čelné sústruh
Sústruh na drevo
Dlabacie stroj
Stroj na zrážanie hrán
rybinovacie - cinkovací stroj
Stojanová vŕtačka
Fólia - Toxický - symbol (hárok A4)
Fólia - Nebezpečné pre životné prostredie - symbol (hárok A4)
Fólia - Výbušný - symbol (hárok A4)
Fólia - Žieravý - symbol (hárok A4)
Fólia - Oxidujúce - symbol (hárok A4)
Fólia - Horľavý - symbol (hárok A4)
Príkaz používaj ochranné okuliare
Príkaz používaj pracovná obuv
Príkaz používaj ochranný odev
Príkaz používaj respirátor proti prachu
Príkaz vstup len s ochrannou vestou
Príkaz pracuj len v ochrannej maske
Príkaz pred začiatkom práce si umy ruky
Príkaz použi záchrannú vestu
Príkaz používaj pracovnú zásteru
Príkaz vstup len v ochranných okuliaroch alebo štítom na tvár
Príkaz používaj vodivou obuv
Príkaz na použitie pitnej vody
Príkaz používaj chrániče sluchu
Príkaz používaj výstroj na upútanie
Príkaz drž sa zábradlia
Príkaz pracuj s pokrývkou hlavy
Príkaz použi nadchod
Príkaz naolejujte rezačku
Použi bezpečnostný pás
Bezpečnostné pokyny pre prácu v kuchyni
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu škrabky na zemiaky a zeleninu
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu nárezového stroja
Páska na značenie únikových východov
Reflexná fotoluminiscenčná páska - nelepiace
Výstraha - Nebezpečenstvo vtiahnutia končatiny ozubenými kolesami
Horúci povrch - dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť
Výstraha - Nebezpečenstvo vtiahnutia ruky medzi valčekmi
Výstraha - Pred manipulácii si prečítaj návod
Nebezpečenstvo useknutiu prstov alebo ruky - Neodstraňuj kryt ak je stroj v behu
Nebezpečenstvo vtiahnutia - Neodstraňuj kryt ak je stroj v behu
Výstraha - Nebezpečenstvo prepichnutie ruky
Výstraha - Nebezpečenstvo useknutiu chodidlá spredu
Výstraha - Nebezpečenstvo točiace sa hriadeľ
Výstraha - Neodstraňuj kryt ak je stroj v behu
Nebezpečenstvo stlačení ruky zhora
Nebezpečenstvo useknutiu prstov alebo ruky
Nebezpečenstvo vtiahnutia prstov ozubenými kolesami
Pozor horúci povrch
Nebezpečenstvo vtiahnutia ruky do stroja
Nebezpečenstvo vtiahnutia ruky medzi valčekmi
Neotváraj, neodstraňuj bezpečnostný kryt ak je stroj v chode
Nebezpečenstvo vtiahnutia ruky reťazou alebo ozubeným remeňom
Pozor spätný chod ramena nahor
Nebezpečenstvo prepichnutie ruky
Značenie ADR - Rôzne nebezpečné látky a predmety
Značenie ADR - Výbušné látky a predmety č 1
Značenie ADR - Výbušné látky a predmety č 1.4
Značenie ADR - Výbušné látky a predmety č 1.5
Značenie ADR - Výbušné látky a predmety č 1.6
Značenie ADR - Jedovaté plyny č 2.3
Značenie ADR - Látky ohrozujúce životné prostredie
Značenie ADR - Žieravá látka č 8
Značenie ADR - Infekčná látka (biologické riziko) č 6.2A
Značenie ADR - FISSILE - Štiepny materiál 7E
Značenie ADR - Nebezpečenstvo požiaru (horľavé plyny) č.2 A
Značenie ADR - Nebezpečenstvo požiaru (horľavé plyny) č.2 B
Značenie ADR - Nebezpečenstvo požiaru (horľavé kvapaliny) č.3 A
Značenie ADR - Nebezpečenstvo požiaru (horľavé kvapaliny) č.3 B
Značenie ADR - Nebezpečenstvo vyvíjanie Horla. plynu pri styku s vodou 4.3 A
Značenie ADR - Nebezpečenstvo vyvíjanie Horla. plynu pri styku s vodou 4.3 B
Značenie ADR - Nebezpečenstvo požiaru (horľavé tuhé látky) C.4.1
Značenie ADR - Organické peroxidy č 5.2
Značenie ADR - Samozápalné látky č 4.2
Značenie ADR - Nehorľavý nejedovatý plyn č 2.2 A
Značenie ADR - Nehorľavý nejedovatý plyn č 2.2 B
Značenie ADR - Látky podporujúce horenie č 5.1
Značenie ADR - Rádioaktívne látky kat I. č 7A
Značenie ADR - Rádioaktívne látky č 7D
Značenie ADR - Rádioaktívna látka v kusoch kat II. č 7B
Značenie ADR - Rádioaktívna látka v kusoch kat III. č 7C
Prídavné zrkadlo do auta
Výstražné tabule pre ťahače - sada 2ks
Výstražné tabule pre prívesy - sada 2ks
Neabrazívne protišmyková páska transparentná AQUA-SAFE
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu profilovacie frézky (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu čepovačky (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu dlabačky (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu motorovej píly elektrické (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu motorovej píly benzínové (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu omietacie píly (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu rozmietacie píly (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu skracovacie píly (drevo)
Butylová obojstranná páska
Príkaz používaj ochranné rukavice
Bezpečný (P) NA ŠTART!
Ergonomické riešenie prac. miesta pre osoby so zdrav. postihnutím
Mečová píla DW 008
Virtuálne mapa bezpečnosti práce
Spoločne bezpečne na ceste do Európskej únie STAVEBNÍCTVO
BIOVAK EBV-30
Pretlaková ventilácia v podmienkach požiarnej represie
BP - Systémy lešenia
BP - pri obsluhe vibračného valca
Vstupné školenie - STAVBA
Čo je to hluk?
Bezpečná práca s kompresormi
Bezpečná práca stavebné výťahy
Bezpečná práca pri pokládke strešnej krytiny
Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach na železnici
Preprava nebezpečných látok - manipulácia s plynmi podľa ADR
Ovládanie a údržby vozidla, skúš. ot. pre vodičské oprávnenie sk. B, B + E a B1
Manipulácia s pohonnými hmotami
Technické plyny a zariadení film
Vstupné školenie: Prevádzka - film
harvestorové technológie
BP - pri činnostiach spojenných s ošetrovaním zelene v obciach a mestách
BP - s ručnou motorovou pílou pri ťažbe a manipulácii dreva
Bezpečná práca - nakladacie žeriavy
Denná údržba manipulačných vozíkov
Retroreflexné bezpečnostná značka rýchlosti
Protišmyková páska fotoluminiscenčná GLOWFIX
Protišmyková páska fotoluminiscenčná GLOWFIX HAZARD
Protišmyková páska PERMAFIX HAZARD bielo-červená
Protišmyková páska PERMAFIX HAZARD žlto-čierna
Protišmyková páska čierna PERMAFIX STANDARD
EASY FIX lepidlo pre protišmy. pásky
Protišmykové samolepiace dlaždice AQUA-SAFE
Motolekárnička v kortexovém obale
Autolekárnička veľkosť II.
Autolekárnička veľkosť III.
Autolekárnička v plastovom obale s výstražnou vestou
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu elektrického vrátku
VL-200 Výbava lekárničky pre administratívne priestory
Bezpečnostné pokyny pre hotelových hostí
Bezpečnostné tabuľky - Dodržuj bezpečné pracovné postupy
Drž sa zábradlia
Bezpečnostné tabuľky - Nezapínaj! Na zariadení sa pracuje
Pohybuj sa po pravej strane komunikácie
Použiť len v prípade havárie
Používaj pracovná obuv
Používajte prosím nákupný vozík
Používajte zvonček
Pracuj v ochrannej prilbe pri viazačských a žeriavnických prácach
Pred začiatkom práce Upni odev a zakry vlasy
Odhadzujte prosím odpadky do koša
Rozsvieť svetla
U lasera pracuj v ochranných okuliaroch
Bezpečnostné tabuľky - V nebezpečenstve zatiahni
Vstup len v ochranných okuliaroch
Vstup len s vestou s vysokou viditeľnosťou
Vstup len v ochrannom odeve
Vstup len v pracovnej obuvi
Bezpečnostné tabuľky - Za prevádzky neotvárať
Bezpečnostné tabuľky - Zatvárajte dvere
Počas manipulácie s plošinou je vstup na plošinu zakázaný!
Jazda osôb po páse zakázaná
Nevstupovať
Nevstupovať za chodu stroja
Nevstupovať do priestoru pojazdu zhadzovacieho vozidla
Bezpečnostné tabuľky - podliezanie závory zakázané!
Požiarna šachta zákaz vstupu
Bezpečnostné tabuľka -" Vstup zakázaný, nebezpečný priestor "
Výmenníková stanica nepovolaným vstup zakázaný
Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v celom areáli
Zákaz fajčenia mimo vyhradených priestorov
Zákaz prístupu s magnetickými nosičmi informácií
Zákaz telefonovania
Zákaz vjazdu vozidiel s pohonom na plyn
Bezpečnostné tabuľky - Dbajte na zvýšenú pozornosť
Horľavá kvapalina 3. triedy nebezpečnosti
Bezpečnostné tabuľky - Horľavé kvapaliny
Bezpečnostné tabuľky - Žeriav je ovládaný diaľkovým zariadením
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pádu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pádu z výšky
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo stretu s vozíkom
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu horľavých pár
Nebezpečenstvo výbuchu plynu pri styku ventilu s mastnými látkami
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečná chemikálie - čpavok
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné alebo dráždivé látky
Bezpečnostné tabuľky - Ochranné pásmo 1. stupňa
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Horúci vzduch, nebezpečenstvo popálenia
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Nebezpečný prechod
Pozor! Pod napätím aj pri vypnutom hlavnom vypínači
Bezpečnostné tabuľky - Pozor znížený podhľad
Bezpečnostné tabuľky - Pozor znížený profil
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vysokozdvižný vozík
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo zakopnutia
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Zariadenie staveniska
Bezpečnostné tabuľky - Práca s otvoreným plameňom
Bezpečnostné tabuľky - riziko výbuchu
Bezpečnostné tabuľky - Státie Desty
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha! Požiarne nebezpečné látky
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha! Riziko korózie alebo poleptanie
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha! Riziko toxicity
Bezpečnostné tabuľky - Zúžený profil
Bezpečnostné tabuľky - Zvýšené nebezpečenstvo úrazu
Otvorené - tabuľka
Zatvorené - tabuľka
Šatňa muži - tabuľka
Šatňa ženy - tabuľka
Sprchy - tabuľka
Vstup pre zamestnancov - tabuľka
Bezpečnostné tabuľka - Dymová klapka
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver pary
Bezpečnostné tabuľky Oxid dusný
Označenie regálu č 2
Zhromaždisko
Defibrilátor
Zdravotnícke nosidlá
Očná sprcha
Zdravotnícka sprcha
Zdravotník
Nebezpečenstvo úrazu - Vstup len v ochrannej prilbe
Pred man. s káblami, akum., zariadením, nekonečná obvody pomocou odpoj. batérií
Bezpečnostné tabuľka - Pozor elektrické zariadenie
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 1
Bezpečnostné tabuľka - Zákaz skládky
Tabuľka "Pozor pes" - Jack Russel
Tabuľka "Pozor pes" - Labrador
Bezpečnostné tabuľka - Vaše auto nie je trezor
Bezpečnostné tabuľka - Za poriadok a bezpečnosť zodpovedá
Bezpečnostné tabuľka - Za nastavenie stroja zodpovedá
Bezpečnostné tabuľky - Za odložené veci neručíme
Bezpečnostné tabuľka - Tabuľka s vlastným textom
Bezpečnostné tabuľka - Evakuačný výťah
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu dopravníka
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu kompresora
Zákaz vjazdu - Bezpečnostné tabuľka
Domové čísla klasická - hliník
Personál - tabuľka
Nevstupovať - ​​tabuľka
Dielňa - tabuľka
Ďakujeme, že tu nefajčíte - tabuľka
Ďakujeme, že zhasínajú - tabuľka
Prosíme, zatvárajte dvere - tabuľka
Kancelária - tabuľky
Archív - tabuľka
Šatňa muži - tabuľka
Šatňa ženy - tabuľka
Sklad - tabuľka
Vstup len pre personál - tabuľka
Vchod - tabuľka
Východ - tabuľka
Ťahať - tabuľka
Tlačiť - tabuľka
Únikové značenie na schody - profil na hranu schodu
Únikové značenie na schody so šípkou - profil na hranu schodu
Podlahové orientačné značenie hliníkové so šípkou
Podlahové orientačné značenie na koberec so šípkou
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu plynového kotla
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu kotla na pevné palivo
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu uhlovej píly (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu hobľovky s preťahovačkou (drevo)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu hydraulického zdviháka
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu bucharu (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ručného lisu (tvárnenie)
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu ručné ohýbačky (tvárnenie)
Bezpečnostná reflexná vesta pre psov
Bezpečnostné pokyny pre školské dielne
Bezpečnostné pokyny pre školské laboratóriá
Bezpečnostné pokyny pre školské telocvične
Detské reflexná traky - vesta
Svietiace - blikajúci obojok reflexný
Výstražná páska OUT-TAPE 250m
Samolepky na stenu alebo interiér
Neabrazívne protišmyková páska transparentná AQUA-SAFE - 1 balenie = 6 ks
Vysoko abrazívne protišmyková páska PERMAFIX ALU
Multimediálne LCD obrazovka
Odstraňovač lepidla v spreji
Penetračný prípravok - Primer
Snehové reťaze textilné
Bezpečnostné zákazových tabuľka - Zákaz rybolovu
Bezpečnostné zákazových tabuľka - Zákaz vstupu do lesa
Objekt strážený psami
Súkromný pozemok - vstup so psami len na vôdzke
Súkromný pozemok - vstup so psami len na vôdzke a s košíkom
Latexové rukavice pudrované
Samolepiaca páska PERMASTRIPE RX
Podlahové značenie pre miesta na palety
Obojstranná samolepka na dvere - ťahať tlačiť
Maketa kamery - pologule
Firemné menovky na zákazku
Symbol GHS 01 - VÝBUŠNÉ
Symbol GHS 02 - HORĽAVÉ
Symbol GHS 03 - Oxidujúce
Symbol GHS 04 - plyn pod tlakom
Symbol GHS 05 - korozívne
Symbol GHS 06 - TOXICKÉ
Symbol GHS 07 - dráždivý
Symbol GHS 08 - NEBEZPEČNÉ PRE ZDRAVIE
Symbol GHS 09 - NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Varovanie - samolepiace fólie
Nebezpečenstvo - samolepiace fólie
ALU kufrík lekárnička - zdravotnícky kufrík
Bezpečnostné tabuľky - Výťah nepoužívajte pri požiari
VL - Výbava lekárničky na pracovisku - kuchyňa
Rozvodňa elektrickej energie - DOPREDAJ
Sklad náhradných dielov
Sklad technických plynov
Vysoké napätie! - Aluten A4
VL - Výbava lekárničky pre sklady
VL-Výbava pre laboratórium a chemický prevádzku
VL-Výbava lekárničky na pracovisku s otvoreným ohňom
Výbava lekárničky na školské výlety a športové podujatia
LumiSafe ™ Hi-Glow
LumiSafe Primer 0,7 kg
Šablóna bezpečnostné šípka
Šablóna panáčik
LumiSafe ™ Hi-Glow
Bezpečnostné čierna skrinka do auta so záznamom
Laserový parkovací senzor - PA-13L
Magnetický ukazovateľ množstva plynu v nádobe
Robot 6v1 na solárne batérie
Bezpečnostné tabule - práca s lešením
Bezpečnostné tabule - zemné práce
Samolepiace štítky strieborné kovové
Lekárnička nástenná s výbavou Easyaid
Značenie presklených plôch - kolieska
Značenie presklených plôch - štvorca
Značenie presklených plôch - šípka
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver kúrenie
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver teplej vody
Bezpečnostné tabuľky - Hasiaci prístroj s textom
Bezpečnostné tabuľky - Pred opustením pracoviska vypni stroj
Bezpečnostné tabuľky - Pred opustením pracoviska vypni zariadenie
VL - Výbava lekárničky pre ubytovacie zariadenia
Náhradná náplň do autolekárničky
Závesná váha digitálna
Svetlo na bicykel
Prídavné zrkadlo mŕtvy bod
Prvá pomoc pri otrave CO
Prvá pomoc pri úraze el. prúdom
Prvá pomoc pri krvácaní
Prvá pomoc pri popálení
VL-460 Výbava lekárničky pre výrobné priestory
Prvá pomoc pri zlomeninách
Prvá pomoc pri zasiahnutí toxickými látkami
Prvá pomoc pri zasiahnutí žieravými látkami
Prvá pomoc pri zasiahnutí dráždivými látkami
Prvá pomoc pri zasiahnutí zdraviu škodlivými látkami
Prvá pomoc pri zasiahnutí látkami škodlivé pre pľúca
Prvá pomoc pri zasiahnutí látkami vyvolávajúce opuch pľúc
Všeobecné zásady prvej pomoci pri zasiahnutí chemickými látkami
Brašňa prvej pomoci bez výbavy
Výstražná samolepiaca páska - reflexné žltočierna 5cm
Batoh prvej pomoci bez výbavy
Ľadvinka prvej pomoci bez výbavy
Samolepka - Kontrola rebríka
Reflexná páska na odev - rýchloupínacia
Kalorická tabuľka
Neskáč do vody!
Súkromný pozemok - Zákaz stanovanie
BR4 - Zdravotnícka brašna - lekárnička
Náplast modrý mix malý M141
Náplasť modrý mix veľký M 142
Celokovové nožnice so zaoblenými hrotmi
Izotermické fólie 200x140 cm
Samolepiace podlahové značenie - 500ks/role
Držiak na 6kg hasiaci prístroj
Vyznačovacie podlahová páska - EXTRA ODOLNÁ
Vyznačovacie podlahová páska - štandard
Fotoluminiscenčné výstražný profil na rohy
Žltočierny výstražný profil na rohy
Žltočierny výstražný profil na rohy - REFLEXNÍ
VL - Výbava lekárničky na pracovisku - Kotolňa
Dopravný kužeľ - červenobiely
Dopravný kužeľ - žltočierny
Dopravný kužeľ - červenobiely reflexná
Samolepiace podlahové značenie - predaj po kusoch
Bezpečnostný visiaci zámok s alarmom HL01
VL - vybavenie lekárničky pre kúpaliská a bazény
Hliníkový kufor na náradie Prestige VX1
Hliníkový kufor Prestige VX2
Záznamník bezpečnosti práce - záznamový list A4
Bezpečnostné tabule - stavba
VL - Výbava lekárničky na pracovisku - Kovovýroba, Kovoobrábacie dielne
Zdravotnícky kufrík lekárnička bez náplne
Obrázok svietiace v tme - Dievčatko s hviezdami
Obrázok svietiace v tme - Chlapček s mesiacom
Obrázok svietiace v tme - Dievčatko s dúhou
Obrázok svietiace v tme - Dievčatko sa sluchátkama
Obrázok svietiace v tme - Dievčatko s psíkom
Obrázok svietiace v tme - Chlapček s notami
Obrázok svietiace v tme - Motív sirka
Obrázok svietiace v tme - Motív sviečka
Obrázok svietiace v tme - Motív huby
Obrázok svietiace v tme - Motív horiace ľad
Obrázok svietiace v tme - Motív mrakodrapy
Obrázok svietiace v tme - Motív New York
Obrázok svietiace v tme - Motív okno
Obrázok svietiace v tme - Motív město
Obrázok svietiace v tme - Motív Pisa
Obrázok svietiace v tme - Motív Tower Bridge
Obrázok svietiace v tme - Motív "Zamračená obloha"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Ostrov"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Meniace sa slnko"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Loď"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Lavička"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Balóny"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Loďka"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Mesiac"
Obrázok svietiace v tme - Motív "Palma"
Rám - rôzne druhy
Kniha úrazov - evidencia o úrazoch
Fix-it! zacelovač rýh na autách
Zdravotnícka brašna pre školy v prírode
Dezinfekčné obrúsky s antimikrobiálnym účinkom
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 1
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 2
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 3
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 4
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 5
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 6
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 7
Obrázok svietiace v tme - Abstrakt 8
Bezpečnostné tabuľky - Pitná voda
Pitná voda - symbol
Extra odolný popisovač Alteco
Protišmykové štvorca PERMAFIX REFLEX STANDARD
Okenné a dverové magnetický mini-alarm
Hydrovod - suchovod
Floor-Tex podlahový prostriedok
Prvá pomoc pri bezvedomí
Prvá pomoc pri topení
Reflexné značenie na návesy a ťahače EHK 104
Onačení revízie spotrebičov
Cestovná lekárnička TravelAid
VL - Výbava lekárničky pre pracoviská - Stavebné prevádzky
Výstražná samolepiaca páska - reflexné žltočierna 10cm
Vysoko abrazívne protišmyková páska PERMAFIX EXTRA čierna
Zákaz používania rozhlasových prijímačov a rádií v celom areáli staveniska
FoggyStop - stop zamŕzaniu a zahmlievaniu okien
Únikové obojstranné značenie
Penový hasiaci prístroj 6l (13A/144B)
Hlavný vypínač elektrického prúdu
Hlavný vypínač zdvíhacieho zariadenia
Bezpečnostné tabuľky - Len tu vstupujte!
Bezpečnostné tabuľky - Pešia musí použiť túto cestu
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo silné magnetické pole
Vysoko abrazívne protišmyková páska PERMAFIX HAZARD EXTRA žlto-čierna
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo omrznutiu
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo zrútenie
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpeční výbuchu horľavých hmôt
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo výbuchu pôsobením sálavého tepla
Bezpečnostné tabuľka - Pozor na žeriav
Bezpečnostné tabuľka - Pozor - nebezpečenstvo infekcie
Bezpečnostné tabuľka - Pozor otvorené
Bezpečnostné tabuľka - Pozor prah
Bezpečnostné tabuľka - Pozor prúdenie horúceho vzduchu
Bezpečnostné tabuľka - Pozor zatvorené
Bezpečnostné tabuľka - Pred otvorením vybite vysoké napätie
Pozor - pod napätím aj pri vypnutom vypínači v kabíne žeriavu
Pozor - pri prerušení dodávky elektrickej energie odpojiť stroj od siete
Bezpečnostné tabuľka - Zvlášť nebezpečné jedy
Bezpečnostné tabuľky - Použi ochrannú pokrývku vlasov
Bezpečnostné tabuľka - Pred vstupom do tohto priestoru sa ohlas u vedúceho
Bezpečnostné tabuľka - Pred začiatkom práce Upni odev a zakry vlasy!
Bezpečnostné tabuľka -" Pred začiatkom práce Upni odev "
Bezpečnostné tabuľka - Umy si ruky dezinfekciou
Bezpečnostné tabuľka - V nebezpečenstve stlač tlačidlo
Bezpečnostné tabuľka - Vypni pred začiatkom práce
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver kotolne
Bezpečnostné tabuľka - Požiarne schody
Bezpečnostné tabuľka - Únikový rebrík
Bezpečnostné tabuľka - Strojovňa vzduchotechniky
Bezpečnostné tabuľka - Strojovňa výťahu
Bezpečnostné tabuľka - Prvá pomoc
Bezpečnostné tabuľka - Pohotovostný telefón pre prvú pomoc alebo únik
Bezpečnostné tabuľka - Telefón stanice prvej pomoci
Bezpečnostné tabuľka - V prípade úrazu volaj na tel číslo
Bezpečnostné tabuľka - Záchranné prostriedky
Protišmyková páska AQUA-SAFE EXTRA čierna
Prevádzkový poriadok pre jedálne a kuchyne
Prevádzkový poriadok pre telocvične
Prevádzkový poriadok pre vonkajšie hracej plochy / záhrady
Prevádzkový poriadok pre školské šatne
Prevádzkový poriadok pre materské školy (MŠ)
Prevádzkový poriadok kolárny
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu zdvíhacie zariadenia
Požiarny poriadok - ARCHÍV
Požiarny poriadok - SKLAD TLAKOVÝCH FLIAŠ
Požiarny poriadok - SKLAD PNEUMATÍK
Požiarny poriadok - STOLÁRNA
Pokyny pre činnosť preventívnej požiarnej hliadky
Bezpečnostné pokyny pre manipuláciu s bremenami pomocou žeriavu
Bezpečnostné pokyny pre použitie viazacích a závesných prostriedkov
Bezpečnostné pokyny pre viazanie a zavesenie bremien
Dokument BOZP - Kontrola - regály
Tekuté reťaze - Stac Plastics
Záznamník o prevádzky tlakovej nádoby
Záznamník prevádzky tvárniaceho stroja
Záznamník ručnej motorovej píly
Bezpečnostné tabuľky - Hasiace prostriedky
Bezpečnostné tabuľky - Miesto pre hasiaci prístroj
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne potrubie
Bezpečnostné tabuľky - Protipožiarne klapka
Bezpečnostné tabuľky - Protipožiarne ventil
Bezpečnostné tabuľky - Požiarna zbrojnica (symbol)
Bezpečnostné tabuľky - Hydrant (symbol)
Bezpečnostné tabuľky - suchovodov (symbol)
Bezpečnostné tabuľky - Hydrant (doplnkový text)
Bezpečnostné tabuľky - Dymová klapka (doplnkový text)
Bezpečnostné tabuľky - Ohlasovňa požiaru (doplnkový text)
Bezpečnostné tabuľka - zvukový signál
Fotoelektronický detektor dymu SMOKIE
Hasiaci prostriedok na elektroniku 2kg CO2
Penový hasiaci prístroj do kuchyne - 2l (5A/34B/25F)
Bezpečnostné tabuľky - Hlásič požiaru
Označovacie samolepiace pásky na potrubia
Blesk - značenie na el. stĺp
Zákaz splavovanie nebezpečenstvo utopenia
Splavovanie len na vlastné nebezpečenstvo
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu bez prilby
Prvá pomoc - BOZP - klip ku stiahnutiu
Pády z výšky - BOZP - klip ku stiahnutiu
Klzkej podlahy - BOZP - klip ku stiahnutiu
Pracovník s vŕtačkou a elektrina. - Klip ku stiahnutiu
Bezpečnostné tabuľky - štvorkombinácia
ZK2 - Zdravotnícky kufrík + výbava pre stavby
Baterka s ručným nabíjaním
Lakťová operadlo pre vyšší komfort pri práci
Plávacia vesta Sevylor
Výstražná páska tieňovaná OUT-TAPE 500m
Záznamník bezpečnosti práce
Firemné tabule - štít svietiace
Domové čísla dizajn
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 20
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu skladu - poriadok skladu
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu skladu - regály a palety
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu skladu - stohovanie
Bezpečnostné tabuľky - dolovať Územie vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Pozor lom - zákaz vstupu
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu poddolovaná
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Elektroinštalačné kanál - životu nebezpečné
Bezpečnostné tabuľky - Pozor! Kábel vysokého napätia - životu nebezpečné
Pozor napätie 230 V
Bezpečnostné samolepky - Bezolovnatý benzín
Samolepka Motorová nafta
Bezpečnostné tabuľky - Pozor pod napätím z cudzieho rozvádzača"
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor elektrický zdroj "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor jadro spojené s VN "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor napájanie z dvoch strán "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor prívod pod napätím aj pri vypnutom vypínači ""
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor svetelný obvod zostáva pod napätím "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor vodiče pod napätím "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor zariadenie má dva sieťové obvody "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor zbytkový náboj "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor skratované "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor dve prúdové sústavy "
"Tabuľky -" Pred odobratím krytu nutné odpojiť prívod od el. siete "
Bezpečnostné tabuľky - Požiarne dvere zatvárajte
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupuj na nezabezpečenú plošinu!
Bezpečnostné tabuľka - Ochranný kryt odním len keď je zariadenie v pokoji
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor elektrický ohradník "
Bezpečnostné tabuľky -" Kyslík + mastnota = výbuch "
Bezpečnostné tabuľky -" Nebezpečenstvo popálenia sálavým teplom "
"Tabuľky -" Nebezpečenstvo výbuchu plynu pri styku ventilu s mastnými látkami "
Bezpečnostné tabuľky -" Riziko výbuchu pôsobením sálavého tepla "
Bezpečnostné tabuľky -" Nebezpečné alebo dráždivé látky "
Bezpečnostné tabuľky -" Nebezpečný odpad "
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo rozdrvenie celého tela zhora
Bezpečnostné tabuľky -" Nemanipulovať pod zaťažením "
Bezpečnostné tabuľky -" Neotváraj za chodu - žltá verzia "
Bezpečnostné tabuľky -" Neotváraj za chodu - červená verzia "
"Tabuľky -" Zákaz uvedenia do chodu pred uzavretím ochranného krytu "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vjazdu na bicykli "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor automatický prerušovaný chod "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor horľavé pary "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor žeriav diaľkovo ovládaný "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor nebezpečenstvo zásahu pohyblivou časťou "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor odletujúce častice "
FIX IT PRO - darček za nákup
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor rotujúca časť "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor sklad horľavých kvapalín "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor za chodu stroja neotvárať ""
Bezpečnostné tabuľky -" Nevyhadzujte ohorky na zem "
Bezpečnostné tabuľky -" Pracuj len s nejiskřícím náradím "
Bezpečnostné tabuľky -" Upratujte po svojom psovi "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz lezenie na regály "
"Tabuľky -" Zákaz nedovolenej manipulácie s elektrickým zariadením "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz pobytu vo vo vymedzenom priestore "
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz neoprávnenej manipulácie
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz používania mobilných telefónov
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz prevádzky - tranzitu "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz snímania krytu za chodu "
Bezpečnostné tabuľky -" Kúpanie na vlastné nebezpečenstvo "
Bezpečnostné tabuľky -" Nepribližujte sa k okraju nebezpečenstvu pádu "
Bezpečnostné tabuľky -" Nevstupujte do tohto priestoru nebezpečenstva úrazu "
"Tabuľky -" Nevstupujte do vyznačeného priestoru nebezpečenstvo úrazu "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor na zavesené bremeno "
Protišmyková páska fotoluminiscenčná GLOWFIX BLACK
Požiarne krabička na kľúče - kovová
Domové čísla - vidiecky štýl
Domové čísla kvety
Domové čísla - moderná
Domové číslo - rastlina
Svietiace kamene GlowStar
Domové číslo - vlastný návrh
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor výkop prejdite na druhú stranu "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor zvýšený prah nebezpečenstvo zakopnutia "
Bezpečnostné tabuľky -" Pred vstupom do priestoru vypnite mobilné telefóny "
Bezpečnostné tabuľky - Voda nie je pitná
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz skákanie do bazéna "
Bezpečnostné tabuľky -" Zamykajte dvere "
Bezpečnostné tabuľky -" Zamykajte dvere po ... h "
Bezpečnostné tabuľky -" Zhasnite svetlá pri odchode "
Bezpečnostné Tabuľky -" Pozor nebezpečenstvo pádu do hĺbky "
Bezp. Tabuľky -" Pozor klzké schody pri daždi, snehu a poľadovice "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor prudké schody pridŕžajte sa zábradlia "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor teplota vyššia ako 50 ° C "
Bezpečnostné tabuľky -" Dbajte na zvýšenú opatrnosť v tomto priestore "
Bezpečnostné tabuľky -" Používaj ochrannú zásteru "
Bezpečnostné tabuľky -" Cudzím vstup zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky -" Dbajte na zvýšenú opatrnosť "
Bezpečnostné tabuľky -" Dopravná cesta - zákaz vstupu chodcom "
Bezpečnostné tabuľky -" Germicídne lampa UV-C žiarenie poškodzuje oči a kožu "
"Tabuľky -" Komunikácia sa v zime neudržiava, vstup na vlastné nebezpečenstvo "
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo pádu ľadu a snehu zo strechy
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné neviditeľné žiarenie nezdržuj sa tu
Bezpečnostné tabuľky -" Nenahýbajte sa cez zábradlie "
Bezpečnostné tabuľky - Neskáčte do bazéna
Bezpečnostné tabuľky - "Nevstupovať opravuje sa - no entry, maintenance work"
Bezpečnostné tabuľky -" Nezdržujte sa v tomto priestore nebezpečenstvo úrazu "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor jed "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor röntgenové žiarenie "
Domové čísla - drevo
Domové čísla - imitácia kovu
Domové čísla - pieskové
Značenie obalov - Krehké / Fragile - piktogram
Domové čísla - imitácia skla
Domové čísla - sivý kameň
Domové čísla - tmavá
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz práce bez ochranných okuliarov
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor zdroj ionizujúceho žiarenia "
Bezpečnostné tabuľky-" Sledované pásmo so zdrojmi ionizujúceho žiarenia "
Plastové číslo samostatné
Bezpečnostné tabuľky -" Pri manipulácii nevkladaj končatiny pod bremeno "
Bezpečnostné tabuľky - "Regulačná stanica plynu"
Bezpečnostné tabuľky -" Súkromný pozemok - rybolov zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky -" Stavba nepovolaným vstup zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz pitia alkoholu "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup detí do troch rokov len v sprievode dospelých "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup detí do desiatich rokov len v sprievode dospelých "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup detí do piatich rokov len v sprievode dospelých "
Bezpečnostné tabuľky -" Za deti na tomto pozemku zodpovedajú rodičia "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz kúpania "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup len v ochraných okuliaroch "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup len v reflexnej veste "
Bezpečnostné tabuľky -" EX - nebezpečenstvo výbuchu, zóna 22 "
Hasiaci sprej pre domácnosti FlameAde 470ml
Bezpečnostné tabuľky -" Horľavina II. triedy 3,05 m3 "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor napätie životu nebezpečné "
Bezpečnostné tabuľky -" Pozor objekt strážený psami "
Liperi Classic
Liperi Modern
Luminiscenčné svetlo Liperi Kids
Liperi Old Timer
Držiaky na priestorové značenie
LPG značenie vozidlá (žlté)
Svietiace fólie 2000 mcd/m2
Poťah sedadiel pre psov
Škrabka na sklo so zmetákom
Škrabka na sklo so zmetákom
Kryt predného skla
Lekárnička pre záhradkárov a kutilov
Diskrétne náplaste
Bezpečnostné tabuľky -" Zaisti plynovú fľašu "
Tabuľky - Požiarna voda max sacia hĺbka .... m
Požiarne skriňa na hasiaci prístroj - 6kg
Samolepiace žltočierny profil na rohy - penový
Bezpečnostné tabuľky -" Kotolňa nepovoleným vstup zakázaný - na šírku "
Detektor a hlásič oxidu uhoľnatého (CO) KIDDE
LumiSafe ™ Hi-Glow - sada 6 farieb
Penový hasiaci prístroj 6l KT (13A/144B)
Bezpečnostné tabuľky -" ORC nepovolaným vstup zakázaný "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz čistenie za chodu "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu za chodu stroja "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz fajčenia a vstupu s plameňom, NVZ "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vjazdu "
Svietiace samolepky na vypínače
Svietiace pravítko
"Tabuľky -" Strojovňa výťahu, Nehas vodou ani penovými prístrojmi, VZ "
Bezpečnostné tabuľky -" Nesiahať nebezpečný priestor stroja "
"akumulátorovne, z fajčenia a vstupu s otev.ohněm, tu nefajči, nejedz ani nepi"
Bezpečnostné tabuľky -" Nevstupuj pod zdvihnutou korbu "
Bezpečnostné tabuľky -" Nevstupuj pod zdvihnutú plošinu "
Bezpečnostné tabuľky -" Nevstupuj pod zdvihnutý a nezaistený adaptér "
Bezpečnostné tabuľky -" Použitie kloub.hřídele s pošk. krytom sa zakazuje "
Bezpečnostné tabuľky -" Preprava osôb zakázaná "
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup zakázaný životu nebezpečné "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz manipulácie "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz prác s otvoreným ohňom "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu k transformátoru pod napätím "
Bezpečnostné tabuľky -" Nepracujte v dvoch "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu s otvoreným ohňom "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz lezenie na regály "
Bezdrôtová kamera s živým náhľadom
Bezpečnostné tabuľky -" Vstup len s reflexnou vestou "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz stanovanie "
Bezpečnostné tabuľky -" Pracuj len v izolačných rukaviciach "
Bezpečnostné tabuľky -" Používaj pokrývku hlavy "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz skladovania paliet a iného materiálu "
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz manipulácie s ropnými látkami "
Vysoko abrazívne protišmyková páska PERMAFIX ALU
VL - Výbava lekárničky - Školské laboratória
VL - Výbava lekárničky - Školské dielne
VL - Výbava lekárničky - Školské telocvične
VL - Výbava lekárničky - Školské zborovne
Neparkovat vjazd
Plastový stĺpik červeno / biely so základňou
Atrapa vonkajšie kamery
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný uzáver studenej vody
Podlahové samolepiace značenie - šľapaj
Sklad pohonných hmôt
Sklad tuhých mazív
Zoznam osôb oprávnených manipulovať
Obmedzenie rýchlosti 25 km - Bezpečnostné tabuľka
Obmedzenie rýchlosti 30 km - Bezpečnostné tabuľka
Obmedzenie rýchlosti 35 km - Bezpečnostné tabuľka
Obmedzenie rýchlosti 40 km - Bezpečnostné tabuľka
Bezpečnostné tabuľky -" Zákaz vstupu do koľajiska "
Bezpečnostné tabuľky - Pozor elektrické zariadenie, vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Pozor na zariadení sa pracuje, Nezapínaj
Bezpečnostné tabuľky - Nehas vodou ani penovými prístrojmi, vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - Pozor zvyškový náboj, nedotýkaj sa
Bezpečnostné tabuľky - Pozor skratované, Nezapínaj
Bezpečnostné tabuľky - Pozor spätný prúd, vypni obe strany
Bezpečnostné tabuľky - Vysoké napätie životu nebezpečné, nehas vodou
Bezpečnostné tabuľky - Vysoké napätie, Nehas vodou ani penovými prístrojmi
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezpečné, nehas vodou
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezpečné, vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľka - Sklad farieb
Bezpečnostné tabuľka - Sklad chemických látok
Bezpečnostné tabuľka - Pôda
Bezpečnostné tabuľka - Uhoľné
Bezpečnostné symbol - Zákaz pranie bielizne
Bezpečnostné tabuľka - Nebezpečenstvo výbuchu zóna 21
Protišmykový podlahový náter VULKAN
Bezpečnostné tabuľky - Horľavá kvapalina I. a II. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľavá kvapalina I. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľavá kvapalina II. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľavá kvapalina III. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Horľavá kvapalina IV. triedy
Bezpečnostné tabuľky - Laserové pracovisko
Bezpečnostné tabuľky - Nemocnica
Bezpečnostné tabuľky - Parkovanie - private parking
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia, zákaz vstupu s otvoreným ohňom
Bezpečnostné tabuľky - Dodržuj maximálnu povolenú rýchlosť vo vnútri objektu
Základné Dokumentácia BOZP a PO
Bezpečnostné tabuľka - Kúpeľňa
Bezpečnostné tabuľka - Lakovňa
Bezpečnostné tabuľka - Nezabudni zhasnúť!
Bezpečnostné tabuľka - obrobna
Bezpečnostné tabuľka - Výlevka
Bezpečnostné tabuľka - zatvárať dvere!
Bezpečnostné tabuľky - Dbaj na zvýšenú opatrnosť pri jazde na eskalátore
Bezpečnostné tabuľky - Laserové pracovisko triedy III.b
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo poleptania
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo rádioaktívne látky
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Bezpečnostné tabuľky - Pozor objekt strážený ostrahou so psom
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj len s tvárovým štítom
Bezpečnostné tabuľky - Pozor čerstvo natreté, nedotýkajte sa, ...
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné rádioaktívne látky
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov
Bezpečnostné tabuľky - Priestor je klimatizovaný
Bezpečnostné tabuľky - Parkovanie pre invalidov
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupujte v pracovnom odeve
Bezpečnostné tabuľky - podnapitým a zdrogovaným nenalievame
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 3 x 230/400 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 24 V
Bezpečnostné tabuľky - Za búrky dodržiavajte odstup 3m od zvodu
Bezpečnostné tabuľky - Pozor prechádzate staveniskom
Bezpečnostné tabuľky - Pozor staveniska
Bezpečnostné tabuľky - Pozor uzemnené, Nezapínaj
Bezpečnostné tabuľky - Ohlasovňa úrazov a požiarov v kancelárii stavbyvedúceho
Bezpečnostné tabuľky - Toto lešenie slúži ako pomocná konštrukcia
Bezpečnostné tabuľky - Súkromný pozemok, vstup len s povolením majiteľa
Bezpečnostné tabuľky - Súkromný pozemok, vstup do objektu len s povolením
Bezpečnostné tabuľky - Réservé
Bezpečnostné tabuľky - Réservé Invalid
Bezpečnostné tabuľky - Parkovanie vľavo
Bezpečnostné tabuľky - Parkovanie vpravo
Bezpečnostné tabuľky - Štvorkombinácia - vysoké napätie
Bezpečnostné tabuľky - Eskalátor mimo prevádzky
Samolepiaca fólia biela silueta dravca č.6
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač, vypni v nebezpečenstve
Bezpečnostné tabuľky - Prechod cez trať prísne zakázaný!
Bezpečnostné tabuľky - Prevádzka vysokozdvižných vozíkov
Bezpečnostné tabuľky - Súkromná cesta, vjazd len s povolením majiteľa
Bezpečnostné tabuľky - Súkromný pozemok parkovanie len s povolením majiteľa
Značenie obalov - kombinácia - piktogram
Značenie obalov - kombinácia červená - piktogram
Značenie obalov - Krehké / Fragile - piktogram červený
Značenie obalov - Chrániť pred vlhkom / Keep away from water - piktogram
Značenie obalov - Chrániť pred vlhkom / Keep away from water - piktogram - R
Značenie obalov - Nestohovat / Do not stack - piktogram
Značenie obalov - Nestohovat / Do not stack - piktogram - červený
Značenie obalov - Touto stranou nahor / This side up - piktogram
Značenie obalov - Touto stranou nahor / This side up - piktogram - R
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo výbuchu 2
Bezpečnostné tabuľky - nebezpečenstvo výbuchu ochranné pásmo
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečná horľavá kvapalina
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné ionizujúce žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné neionizujúce žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné neviditeľné žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - Nevhadzujte reklamy do tejto schránky
Rukavice gumové - 1 pár
Náplasti 6 ks
Bezpečnostné tabuľky - Priechod pre peších zakázaný!
Zákaz zastavenia - Bezpečnostné tabuľka
Zákaz státia - Bezpečnostné tabuľka
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 230 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 400 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor farebné označenie vodičov nezodpovedá ČSN
Bezpečnostné tabuľky - Neviditeľné neionizujúce žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - Pozor pod napätím aj pri vypnutom hlavnom spínači
Samolepiaca fólia biela silueta dravca s čiernym obrysom č.7
Samolepiaca fólia čierna alebo biela silueta dravca č.8
Bezpečnostné tabuľky - Pozor rádioaktívne žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - Pozor žieravina
Lamelový držiak tabuliek
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vysoké napätie
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie 500 V
Bezpečnostné tabuľky - Pozor pomocný obvod zostáva pod napätím
Bezpečnostné tabuľky - Pozor pod napätím aj pri vypnutom ističi
Bezpečnostné tabuľky - Pozor v rozvádzači je nulový vodič farby šedej
Bezpečnostné tabuľky - Pozor schody
Bezpečnostné tabuľky - Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nebezpečné neionizujúce žiarenie
Bezpečnostné tabuľky - strážené kamerami so záznamom súkromný pozemok
Bezpečnostné tabuľky - Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia na chodbách a schodiskách
Bezpečnostné tabuľky - Pri práci používaj tvárový štít
Bezpečnostné symbol - Zákaz jedla
Bezpečnostné tabuľky - Pištoľ zasuňte do hrdla nádrže až na doraz
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz jedenia a pitia
Bezpečnostné tabuľky - Zabráňte zdrojom iskrenia alebo statickej elektriny
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz používania ochranných rukavíc pri vŕtaní
Bezpečnostné tabuľky - Kombinácia pozor na streche sa pracuje chodník uzavretý
Tabuľka Hlavné východ
Tabuľka - Núdzový východ
Tabuľka - Úniková cesta
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu s kamerou
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu so zbraňou
Bezpečnostné tabuľky - Pozor brúsny kotúč nebezpečenstvo poranenia
Bezpečnostné tabuľky - Trojkombinácia - vysoké napätie
Bezpečnostné tabuľka - Nazavodnené hydrant
Bezpečnostné tabuľky - suchovodov (doplnkový text)
Bezpečnostné tabuľky - Voľné pobehovanie psov zakázané
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečný priestor pre malé deti
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz skákanie do bazéna hĺbka ... m
Bezpečnostné tabuľky - Pozor zúžená priechodná šírka lávky
Bezpečnostné tabuľky - Privátne parkovisko
Bezpečnostné tabuľky - Pozor zúžená priechodná šírka lávky
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nemanipuluj pod zaťažením
Príkaz používaj tvárový štít
Bezpečnostné tabuľky - Prvá pomoc
Bezpečnostné tabuľky - Výstraha životu nebezp. približovať k el. zariadením
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz jazdy na kolieskových korčuliach
Bezpečnostné tabuľky - Pred vstupom vybite vysoké napätie
Bezpečnostné tabuľky - Trieďte odpad
Bezpečnostní tabulky - Zkratováno
Bezpečnostné tabuľky - Pozor zariadenie sa opravuje
Bezpečnostní tabulky - Před začátkem práce upni oděv a zakryj oči
Bezpečnostní tabulky - Zákaz rozdělávání ohňů v lese
Tvarovatelná dlaha pro opakované použití
Elektrický leštič laku aut
Cestovní lékárnička TRAVEL LUXUS
Cestovní lékárnička STANDARD TRAVEL
Možnosť bočného stlačenie alebo narazenie Nevstupuj do priestoru pri pohybe ...
Možnosť bočného stlačenie alebo narazenie Dodržuj dostatočnú vzdialenosť
Možnosť stlačenie celého tela - zhora Zotrvaj mimo dosahu drobiacich valcov
Možnosť bočného stlačenie alebo narazenie Zotrvaj mimo dosahu súpravy v chode
Možnosť stlačenie celého tela zhora Zaisti nebezpečný priestor
Výstraha - Zaisti nebezpečný priestor pred začatím činnosti
Možnosť stlačenie horných končatín - Dodržuj dostatočnú vzdialenosť
Zaisti stroj proti pohybu - Zaisti mob. stroj klinom proti samovol.
Výstraha - Zaisti mobilný stroj klinom proti samovoľnému pojazdu
Výstraha - Nevstupuj do priestoru pri pohybe stroja - zatváranie
Výstraha - Nevstupuj do priestoru pri pohybe stroja - otváranie
Výstraha - Dodržuj dostatočnú vzdialenosť
Dodržuj vzdialenosť od rotačné kosačky
Dodržuj vzdialenosť od zdvihnutého žacieho stroja
Výstraha - Nesadaj - neprepravujte za jazdy osoby
Možnosť prevrátenia stroja na svahu - Pripútaj sa!
Výstraha - Zaisti priamočiary hydromotor proti poklesu
Výstraha - Nebezpečenstvo nadýchaní, nebezpečenstvo výparov
Bezpečnostní tabulky - Total stop - stop tlačítko
Bezpečnostní tabulky - Central stop - stop tlačítko
Cestovní lékárnička TRAVEL MINI
Cestovní lékárnička TURIST
Cestovní lékárnička CYKLO
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vjazdu motorových vozidiel
Bezpečnostné tabuľky - Pozor výjazd neparkujte
Bezpečnostné tabuľky - Pozor VN
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu so psami mimo osôb s asistenčným psom
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vjazdu s kočíkom
Bezpečnostné tabuľky - Pri chôdzi po schodoch sa pridržiavajte zábradlia
Možnosť stlačenie horných končatín - Nedotýkaj do tohto priestoru
Možnosť pádu z vysokého miesta - Nevstupuj na pohybujúce sa časti stroja
Prítomnosť elektrického prúdu - Dodržuj bezpečnú vzdialenosť od el. zariadenie
Výstraha - Nedotýkaj do tohto priestoru - strižné časti
Výstraha - Pred opravou, nastavovaním alebo údržbou zaistite stroj proti
Výstraha - Pri opravách alebo nastavovanie odpoj od zdroja elektriny
Výstraha - Svahová dostupnosť 9°
Výstraha - Nedotýkaj do tohto priestoru - točiace sa časti
Možnosť zásahu letiacim objektom-celá osoba - Dodržuj dosta. vzdialenosť
Výstraha - Zaisti časť stroja proti náhodnému poklesu
Výstraha - Možnosť namotaní paží do stroja
Výstraha - Možnosť výbuchu
Možnosť vtiahnutie paží do stroja - Nevstupujte na pohyblivé časti
Výstraha Nedotýkaj do tohto priestoru - točiace sa časti, nebezpečenstvo vtiahnu
Možnosť zranenia pri sklopení sádzacieho stroja - Dodržuj bezpečnú vzdialenosť
Možnosť stlačenie osoby pri sklopení časti stroja - Dodržuj bezp. vzdálenost
Možnosť prevrátenia stroja na svahu - Zaistite ROPS v predpísanej pozícii
Možnosť oddelenia dlane alebo prstov - Položte bezpečnostný kryt na nože
Možnosť zásahu tváre letiacim objektom
Výstraha - Možnosť zásahu tváre letiacim objektom
Možnosť prejdení strojom - Štartovanie motora len z miesta na to určeného
Možnosť namotaní na točiace spoj.hřídel - Nedotýkaj do tohto priestoru
Možnosť namotaní na točiace spoj.hřídel - dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť
Možnosť oddelenia dol.končetin u rotač.kultivátorů - Dodržuj dostateč.vzdálenost
Výstraha - Možnosť stlačenie dolných končatín zhora
Možnosť namotaní nôh do stroja - Dodržuj bezpečnú vzdialenosť
Radar - Dodržuj dostatočnú vzdialenosť
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj len v ochrannej obuvi
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj v reflexnej veste
Bezpečnostné tabuľky - Pracuj len v ochranných okuliaroch
Bezpečnostné tabuľky - Táto trasa nie je určena pro jazdu na kolieskových korčul
Bezpečnostné tabuľky - Hélium
Bezpečnostné tabuľky - Brúska určená len pre brúsenie nástrojov
Bezpečnostné tabuľky - Musíme to opraviť prejdite na druhý chodník
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečenstvo zovretia
Bezpečnostné tabuľky - Nebezpečné zviera, nepribližujte sa
Bezpečnostné tabuľky - Nenahýbajte sa z okien
WC ženy - DOPREDAJ
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz predaja alkoholických a tabakových výrobkov
Bezpečnostné tabuľky - Neparkujte vjazd
Bezpečnostné tabuľky - Neparkujte výjazd
Bezpečnostné tabuľky - Nevstupuj do nebezpečnej časti stroja
Bezpečnostné tabuľky - Ochranné pásmo VN
Bezpečnostné tabuľky - Použite chodník
Bezpečnostné tabuľky - Použitie zariadení len pod dozorom dospelou osobou
Bezpečnostné tabuľky - Pozor jed na hlodavce
Bezpečnostné tabuľky - Pozor náhradný zdroj
Bezpečnostné tabuľky - Pozor nebezpečné zviera, nepribližujte sa
Bezpečnostné tabuľky - Pozor padá sneh zo strechy prejdite na druhý chodník
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vlak
Bezpečnostné tabuľky - Pozor výťah mimo prevádzku
Bezpečnostné tabuľky - Sklad chemikálií
Bezpečnostné tabuľky - Súkromné ​​parkovisko
Bezpečnostné tabuľky - Strojovňa klimatizácia
Bezpečnostné tabuľky - Vstup povolený len v sprievode rodičov
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz chodiť a stáť pod žeriavom pri práci
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz chodenie po tráve
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz jazdy na štvorkolkách
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz kúpania nebezpečenstvo utopenia
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz liezť na vonkajšiu stranu lešenie
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz zhadzovať materiál a náradie z lešenia
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz stohovanie
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz zváranie v tomto priestore
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu tu nie je vchod
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu tu nie je vstup
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu na korčuliach
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu na lešenie nepovolaným osobám
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu osobám mladším ako 18 rokov
Bezpečnostné tabuľky - Elektrický rozvádzač, Nehas vodou ani penovými prístrojmi
Expedícia
Bezpečnostné tabuľky - Hláste sa na vrátnici
Bezpečnostné tabuľky - Pre privolanie obsluhy 3x zazvoniť
Tabuľky "Únikový východ vpravo NFTL"
Tabuľky "Únikový východ vľavo NFTL"
Únikový rebrík - smer vľavo NFTL
Únikový rebrík - smer vpravo NFTL
Únikové schodisko vpravo dole NFTL
Únikové schodisko vľavo dole NFTL
Únikové schodisko vpravo hore NFTL
Únikové schodisko vľavo hore NFTL
Tabuľka Smer k východu NFTL
Tabuľka Únikový východ (nad dvere) NFTL
Únikový východ priebežný NFTL
Únikový východ (obojstranné použitie) NFTL
Tiesňové telefónne čísla NFTL
Tabuľky "EXIT" - nápis NFTL
EXIT - nápis so šípkou NFTL
Tabuľka Únikový východ - Nápis NFTL
Núdzový východ - Nápis NFTL
Evakuačný výťah - bezpečnostné značenie NFTL
Samolepka na sklo dverí "Tlačiť" NFTL
Nápis "VÝCHOD" NFTL
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz venčenia psov na pozemku
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vodenie psov na pozemok
Pohyblivá atrapa vonkajšej kamery
Bezpečnostné tabuľky - Návštevníci sa musia hlásiť na vrátnici
Bezpečnostné tabuľky - Objekt strážený bezpečnostnou agentúrou
Bezpečnostné tabuľky - Pozor kŕmenie zvierat zakázané
Bezpečnostné tabuľky - Priestor detského ihriska je strážený kamerovým systémom
Bezpečnostné tabuľky - Obojstranné Otvorené - Zatvorené
Bezpečnostné tabuľky - Obojstranné Prídem hneď - Zatvorené
Bezpečnostné tabuľky - Obojstranné Prestávka Zatvorené
Bezpečnostné tabuľky - Priestor pre batérie
Bezpečnostné tabuľky - Stáčacie miesto propán bután
Bezpečnostné tabuľky - Technická miestnosť
Bezpečnostné tabuľky - Vstup do objektu len v sprievode splnomocnenej osoby
Bezpečnostné tabuľky - Kombinácia - pozor el. zariadení, zákaz vylepov. reklám
Plexi priehľadný stojan A4, A5
Informačná tabuľka - Priestor pre fajčenie
Informačná tabuľka - Toaleta muži
Informačná tabuľka - Prebaľovací pult
Informačná tabuľka - Smerová šípka
Informačná tabuľka - Bankomat
Informačná tabuľka - Bar, pohostinstvá, krčma, nápoje
Informačná tabuľka - Bazén, kúpalisko
Príručka prvej pomoci
Výplach očí 5ks - 5x20 ml
Výplach očí STERIWASH - fľaštička 500ml
Výplach očí STERIWASH - box na stenu
Foggystop Home
Alarm GSM set TR01 bezdrôtový
Alarm GSM set TR02 Ready bezdrôtový
Pohybové PIR čidlo k alarmu TR01 a TR02
Magnetický dverný senzor
Požiarny hlásič pre GSM alarm
Infrazávora GSM TRI01
Bezpečnostné tabuľky - Zásobovanie
Dopravně provozní řád
DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD NA STAVBĚ
Provozní bezp. předpis pro staniční akumul. baterie a akumulátorové instalace
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ PILY
Bezpečnostní pokyny pro ŠKOLNÍ DÍLNY
PROV.BEZP. PŘEDPIS PRO PROVOZ, ÚDRŽBU, OPRAVY, KONTR. A REVIZE KOVOOBR.STROJŮ
PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO KUCHYNĚ
Doplňující požadavky pro dokončovací stroje
PROV. BEZP. PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSL. A ÚDRŽBU ZAŘ.PRO PLYN.DOPR.NÁKL
Prov.bezp.předpis pro použ.elektrických spotřebičů
Provozní bezpečnostní předpis pro potravinářství – Doplň, pož. pro hnětače těsta
Doplňující požadavky pro knihařské stroje
BEZPEČNOST KOUPALIŠŤ A BAZÉNU
Prov,bezp. předpis pro potravinářství – Dopl.pož. pro stroje na kráj. zeleniny
PROV. BEZ. PŘEDPIS PRO LAKOVNY – STŘÍK.KABINY PRO NANÁŠENÍ NÁT. HMOT
PROV.BEZP.PŘEDPIS PRO PROVOZ, OBSL. A ÚDRŽBU LINKY PRO PŘÍJEM OVOCE
Prov. bezp. předpis pro potrav.– Doplň. požadavky pro stroje na loupání zeleniny
Prov.bezp. předpis pro potravinářství – Doplň. pož. pro rot. mísové kutry
Prov.bezp. předpis pro potravinářství – Doplň. pož. pro mixéry s vodor. hřídeli
ZAJIŠTĚNÍ BOZP PŘI PROVOZU MOTOROVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL
Provozně - bezp. předpis pro provoz, obsluhu a údržbu rámové pily
Prov.bezp.předpis pro provoz, obsluhu a údržbu dřevozp.stroje - stol.pás. brusky
Prov.bezp.předpis pro provoz, obsluhu a údržbu dřevoz.stroje - stol.pás.pily
Prov.bezp. před.pro provoz, obsluhu a údržbu dřevoobr.stroje – srovn. frézky
Prov.bezp.předpis pro provoz, obsluhu a údržbu dřevoobr.stroje– tloušťk.frézky
Bezpečnostní předpis stavbu a provoz lešení
Návod na montáž a používání dílcového lešení
Prov.- bezp.předp.pro práce vým., montáž oken ve výškách a nad vol.hloubkou
Prov.- bezp.předpis pro mont.a opr.činnost provád.na pracovištích u jiných org
Prov.bezp.předpis pro provoz, obsluhu a údržbu stavební betonárky
Prov.bezp.předpis pro stavební, mont. a oprav. práce na stavbách
Místní bezpečnostní předpis Úklidové práce
Zajištění bezpečnosti při činnostech v laboratoři
Nakládání s odpady na pracovištích společnosti
Prov.bezp. předpis pro provoz, údržbu a opravy mot.voz.(nákl.dopr.)
Prov. bezp. předpis pro způsob org. práce a pracovní postupy při svař
Zajištění pož.bezp. při svařování na přech. svářečských prac.
Provozní bezpečnostní předpis pro tvářecí stroje
Provozní bezpečnostní předpis pro práci s chemickými látkami
PŘÍK.K ZAJI.BEZP. A OCH. ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LESNICTVÍ
Práce prováděné rozbrušovacími pilami s benzínovým pohonem
PROVOZNÍ BEZP.PŘED. PRO KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE TRÁVY
Místní provozní bezpečnostní předpis pro pálicí stroj
PROV.BEZP.PŘED. PRO PROV., OBSL.A ÚDRŽBU KOTO.PILY NA DŘEVO
Provozní bezpečnostní předpis pro provoz manipulačních vozíků
PROV.BEZP.PŘEDPIS PRO PĚSTITELSKOU PÁLENICI
PBP pro stroje a provozy pro zpracování a úpravu plochého skla
Provozní bezpečnostní předpis pro provoz pneuservisu
Provozní bezpečnostní předpis pro potravinářství
PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL
PROVOZNÍ ŘÁD PRO SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN
PROVOZNÍ ŘÁD PRO SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ
PROVOZNÍ ŘÁD PRO AUTOLAKOVNU
P R O V O Z N Í Ř Á D HERNY PRO DĚTI
P R O V O Z N Í Ř Á D POSILOVNY
Provozní předpis pro provoz služebních vozidel
PBP PRO REGÁLOVÉ ZAKLADAČE
Práce prováděné rozbrušovacími pilami s el. pohonem
PBP pro používání ručního elektrického nářadí
PBP pro provoz a obsluhu skladu kulatiny
Místní provozně bezpečnostní řád skladů
PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO STOLÁRNU
PŘ PRO SKLAD A NEVEŘEJNOU ČERPACÍ STANICI NAFTY
PBP pro manipulaci a obsluhu s tlakovými lahvemi PB
PBP PRO OBSL., MANIPULACI A SKLAD.TLAK.LAHVÍ NA PLYN
Zajištění BOZP při vstřikování plastů
PBP pro potr.– Doplň.pož.pro stroje na mletí a výr. mouky a krupice
PBP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU
Bezpečnostní předpis pro zahradnické práce
Místní PBP pro zásobníky sypkých hmot
PBP PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Doplňující požadavky pro stroje na zpracování papíru
PBP PRO PROVOZ MECH, STOJANOVÝCH ZVEDÁKŮ
FTL tabuľka s vlastným potiskom
Protišmyková fólia UNI - PAD
Inštalácia alarmu
Objekt strážený psem
Nevstupujte bez vyzvání
Tabuľka "Pozor pes " - Boxer
Silikonové lepidlo 50 ml
Zámok na chladničku
Zámok sporáku alebo mikrovlnky
Chránič rohov veľký
Výstražná páska šrafovaná IN-TAPE 100 m
Lekárnička na bicykel a náradie v taške po sedlom
Bezpečnostné tabuľky - Vzduch
Bezpečnostné tabuľky - Oxid uhličitý
Bezpečnostné tabuľky - Oxid dusný
Bezpečnostné tabuľky - Pozor vysoké napätie, vstup zakázaný
Bezpečnostné tabuľky - HUP - hlavný uzáver plynu
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný vypínač
Bezpečnostné tabuľky - Vypnuté
Bezpečnostné tabuľky - Zapnuté
Bezpečnostné tabuľky - Pozor zariadenie má dva sieťové prívody
Bezpečnostné tabuľky - Hlavný istič
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napájanie náhradného zdroja
Bezpečnostné tabuľky - Pozor napätie z iného zdroja
Bezpečnostné tabuľky - Pozor svetlo modrý vodič je použitý ako fázový
Bezpečnostné tabuľky - 220V
Bezpečnostné tabuľky - 220V striedavé napätie
Bezpečnostné tabuľka - Úžitková voda
Bezpečnostné tabuľky - WC invalid
Bezpečnostné tabuľky - WC Muži
Bezpečnostné tabuľky - WC Ženy
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz fajčenia
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz jazdy na bicykli
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz jedenia a pitia
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz telefonovanie
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu so zmrzlinou
Bezpečnostné tabuľky - Zákaz vstupu so psom
Bezpečnostné tabuľky - Nechcem reklamné noviny a letáky