Pri vodných hasiacich prístrojoch je hasiacou látkou voda, ktorá obsahuje potaš, chrániacu proti zamrznutiu. Nemožno s ním hasiť elektrické zariadenia pod napätím. Prístroj má najnižšiu účinnosť. Hasiacim účinkom vody je predovšetkým ochladzovanie (chladiaci efekt). Vodné hasiace prístroje sú vhodné pre hasenie požiarov pevných látok.