Nami predávané výrobky pre bezpečnosť práce, BOZP i ostatné výrobky znižujúce riziká úrazov spĺňajú najvyššie štandardy kvality. K výrobkom u ktorých je to vyžadované nájdete vždy EÚ nabo vyhlásenia ES o zhode a sú testované notifikovanými skúšobňami s certifikátom. Tam, kde ide o bezpečnosť a predchádzanie úrazom je overená kvalita a funkčnosť na prvom mieste. Nie sme len výrobcovia a predajcovia, ale aj odborná firma pre bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Naše výrobky skúšame a dlhodobo overujeme priamo vo firmách, ktorým poskytujeme služby BOZP a PO.