Výstražné bezpečnostné tabuľky obsahujú dôležité výstrahy pre bezpečnosť osôb. Ich význam spočíva vo výstrahe osobám, ktorej porušením by mohlo byť zvýšené riziko nebezpečenstva, alebo ktorá v prípade nebezpečenstva môže ovplyvniť bezpečnosť. Podávajú výstrahu na často skryté nebezpečenstvo, ktoré si bežné osoby neuvedomujú. Majú upozorňovať na možné riziká bezpečnosti v priestore alebo bezpečnostné riziká zariadení. Použitie bezpečnostnćh tabuliek s výstrahou je predpísané mnohými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami. (Napr. N. V. c. 406/2004 Sb.)

Umiestnenie výstražnej bezpečnostnej tabuľky je predpísané v mnohých elektrotechnických predpisoch, predpisoch pre BOZP, v stavebníctve, chemickom priemysle, prakticky sa tieto výstražné tabuľky a cedule používajú vo všetkých odboroch. Vyrábajú sa tiež ako bezpečnostné samolepky výstražné.

Značky výstrahy majú trojuholníkový tvar s čiernym piktogramom na žltom pozadí s čiernym okrajom; čierny piktogram s čiernym okrajom zaberá najmenej 50% plochy značky.