Rokmi overené a kvalitné epoxidy, lepidlá a tmely na použitie v priemysle i domácnosti.