Zrkadlá pre výjazd z brány, garáže alebo pre dohľad na tovar, osoby sú jednoduchým, ale účinným prostriedkom na zabránenie škodám na majetku i zdraví.

Naše konvexné, vypuklé zrkadlá novej generácie umožňujú veľmi ostro vidieť dopravné prostriedky, osoby za rohom až na vzdialenosť desiatok metrov.

Dopravné zrkadlo by malo byť umiestnené všade tam, kde vodič pri vychádzaní alebo cúvaní nemá dostatočný výhľad na prichádzajúce vozidlá alebo prechádzajúce osoby.

Určenie týchto miest musí byť vo firmách súčasťou analýzy rizík a opatrení. Aj v skladoch s prepravnými prostriedkami sa umiestnením dopravných zrkadiel na neprehľadné miesta značne znižuje riziko nehody.