Profesionálne vypracované bezpečnostné pokyny natlačené na tabuľkách a samolepkách. Je overené, že vyvesením základných bezpečnostných pokynov priamo u strojov a zariadení, tak aby pracovníci mali tieto pokyny denne na očiach sa významne znižuje počet úrazov z dôvodu ich nedodržiavania. Navyše sa pracovníci nemôžu nadriadeným vyhovárať, že o pokynoch nevedeli a neboli poučení. A to ako pri prehliadke pracoviska alebo v prípade úrazu.
 
Firmy, ktoré riadia bezpečnosť práce a požiarnu ochranu naozaj profesionálne túto skutočnosť poznajú a vyvesenie pokynov využívajú všade tam, kde je to zmysluplné.